Varia

Home / Archive by category "Varia"

Welkom Arthaud!

De geboorte van een kind kan wonderen doen. Plots ontdek je hoe kwetsbaar de mens is en hoe onderwijs en opvoeding kunnen helpen bij de vorming van onze gezamenlijke toekomst.

19 augustus 2012 staat voor altijd in mijn geheugen gegrift, want toen beviel mijn echtgenote An Moerman van een flinke zoon tijdens de vroege ochtenduren. Wat een emotioneel genoegen om voor het eerst mama en papa te worden!
Welkom op de wereld Arthaud! En alle vingers en tenen aanwezig.
Check!

Een onvergetelijke gebeurtenis die mijn leven van de ene dag op de andere drastisch veranderde: het besef van bijkomende verantwoordelijkheid, reflectie over mijn eigen jeugdjaren, inschrijvingsperikelen etc. sijpelden langzaam maar gestaag binnen.
Ik zou en zal de beste ouder ter wereld worden! Met An aan mijn zijde kan Arthaud enkel maar met zijn‘poepke” in de boter gevallen zijn.

Vele vrienden die reeds het genoegen hebben gehad om ouder te worden hadden mij reeds verteld wat mij zo ongeveer te wachten stond. De administratieve formaliteiten zoals de aangifte bij de bevolkingsdiensten en de definitieve inschrijving in de crèche slorpten heel wat tijd op. Wat mij echter het meest opviel de eerste dagen was de slechte toestand van heel wat van onze smalle voetpaden in het Gentse zodat een wandeling met de babywagen vaak niet zo evident was en ik automatisch heel wat inspiratie opdeed om hieromtrent enkele pertinente vragen te stellen in de volgende gemeenteraden, ook naar minder validen toe. Terecht dat rolstoelgebruikers met regelmaat klagen! Hier een verkeersbord, daar een put in het voetpad of een losliggende tegel … Stof genoeg om in een volgende legislatuur mobiliteit eens te bekijken vanuit het perspectief van de voetpadgebruikers en de minder validen!

Als jonge vader en kandidaat gemeenteraadslid zijn het drukke tijden en heb ik een overvolle agenda. Maar de komst van Arthaud opende bij mij een extra paar ogen en ook dat is een bijkomende inspiratiebron. Meer dan ooit wens ik mij verder in te zetten voor een samenleving waar niet alleen kinderen, maar ook iedereen zijn talenten naar draagkracht en vermogen volledig kan ontplooien. Aan de lijve ondervind ik nu alvast hoe belangrijk mobiliteit, onderwijs en opvoeding zijn voor de toekomst van elk van ons en daar wens ik mij met uw steun ook in de volgende bestuursploeg verder voor in te zetten.

De Gentse haven als motor van de Gentse economie


De Gentse haven heeft enkele recordjaren achter de rug.
In 2011 werd voor het eerst de kaap van 50 miljoen ton overslag overschreden en aan het nieuwe Kluizendok zijn er inmiddels 15 bedrijven gevestigd.
De haven zorgt voor 7 miljard euro toegevoegde waarde en zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks voor werk aan maar liefst ruim 70 000 mensen.
De ondertekening van het akkoord tussen Vlaanderen en Nederland over de start van de planfase van de nieuwe zeesluis in Terneuzen, verzekert de toekomst van de Gentse haven en zorgt voor investeringen en tewerkstelling van zowel binnen- als buitenlandse bedrijven.

De Gentse haven wil zich, in lijn met het strategisch plan 2010-2020, blijven profileren als een industriehaven, met aandacht voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde.
Het verder uitbouwen van de grootste biobrandstoffencluster in Europa is vanzelfsprekend een prioriteit maar ook biochemie en biomassa zullen steeds meer het beeld van de Gentse haven bepalen in de toekomst.

Om de leefbaarheid van de havendorpen te garanderen, zal de haven zich de komende jaren moeten ontwikkelen binnen de bestaande grenzen. Herinrichten en herclusteren van activiteiten en infrastructuur, vooral binnen het oudere havengedeelte, moeten zorgen voor nieuwe bedrijvigheid.

Reeds jarenlang werd ik aangesproken door buurtbewoners in Oostakker omtrent het sluikverkeer in de dorpskern en tot mijn tevredenheid werd onlangs een nieuw op-en afrittencomplex geopend op de R4 ter hoogte van de industriezone Oostakker (Schansakker).
Dit nieuwe complex met ovonde zal zorgen voor een rechtstreekse ontsluiting van de bedrijvenzone waardoor de vlakbij gelegen woonzone geen zwaar vervoer meer te verwerken krijgt.

Ik pleit verder voor een meer structurele samenwerking met Zeeland Seaports en de Zeebrugse haven.
De koppeling van al deze  havens tot een grote Scheldedeltahaven, in samenspraak met Antwerpen en Rotterdam, kan de economische slagkracht van de Vlaamse regio aanzienlijk vergroten.


De wekelijkse rondvaarten, het nieuwe bezoekerscentrum en het Havenhuis aan de Graslei brengen de haven alvast niet alleen terug in de stad, maar  laat iedereen beseffen dat de Gentse haven wel degelijk de motor is van welvaart en welzijn voor elke Gentenaar.
Mocht de Gentse Haven ietwat onbekend voor jou zijn, ga dan zeker eens het nieuwe bezoekerscentrum en het Havenhuis aan de Graslei bezoeken.
Op een mooie dag kan je ook van de (wekelijkse) rondvaarten in de Haven van Gent genieten.
Een leerrijke en leuke ervaring die ik jullie van harte aanraad!

 

Gent onderneemt

Op 12 maart werden de Gentse ondernemers van 2012 verkozen.
De ideale gelegenheid om onze Gentse ondernemers persoonlijk een hart onder de riem te steken en ze met volle kracht te ondersteunen.
Omdat ik het belang van lokaal ondernemerschap ten volle besef, was ik met veel plezier aanwezig op de uitreiking.
Naast Dé Gentse ondernemer werden ook een aantal andere nevencategorieën bekroond zoals: “De Gentse starter”, “De Gentse authentieke ondernemer”, “De Gentse studentenondernemer”, “De duurzame Gentse ondernemer” en “De creatieve/innovatieve Gentse ondernemer”.
Aan alle genomineerden en winnaars bij deze nogmaals van harte proficiat!

Een overzicht van de verdiende winnaars in de diverse categorieën vind je op deze website.

Ondernemers zijn de motor van de economie, ook op lokaal vlak.
Ze zorgen voor werkgelegenheid en inkomsten.
Niet alleen voor de werkgevers en werknemers, maar ook voor de stad zelf, zodat zij een goed ondernemingsbeleid kan voeren.

Lees verder

De puntjes op de i in informatie en communicatie

De Stad Gent speelt reeds jarenlang een voortrekkersrol inzake communicatie en het verstrekken van informatie aan haar inwoners.
Dit doet ze op allerhande manieren. Denk maar aan de website, de e-loketten, het stadsmagazine, stads-TV, de stadswinkel, de stadsgids, de infomomenten m.b.t. buurtwerking, de infokiosken etc.
‘The medium is the message’ wordt wel eens gezegd en het is duidelijk dat Gent deze slogan ter harte neemt en haar diverse doelgroepen via talrijke manieren tracht te informeren over wonen, leven en werken in Gent.

Hoe je als bestuur echter ook je best doet er is altijd wel een Gentenaar die de informatie niet tijdig ontvangt.
Om de bestaande overheidscommunicatie verder te verbeteren stelde ik in de gemeenteraad twee vragen over de elektronische evenementenborden enerzijds en het onthaalbeleid voor nieuwkomers anderzijds.

1. Elektronische evenementenborden
(zie ook deze tussenkomst in de Gemeenteraad)

Vooral op grote invalswegen en drukke knooppunten in en om het centrum van Gent, kom je ze tegen, de grote elektronische informatieborden waarop de evenementen aangekondigd staan.
Nu viel het me op dat deze borden voornamelijk in het stadscentrum staan en veel minder in de randgemeenten.
Nochtans woont een niet onaanzienlijk deel van de Gentse bewolking nu net in die randgemeenten en hebben zij naar mijn mening baat bij deze even makkelijk raadpleegbare informatie.

Lees verder

Gent gaat voluit voor verdraagzaamheid

Een van de kernwaarden van het liberalisme is verdraagzaamheid en openheid tegenover iedereen. Van welke stand, kleur of geaardheid men ook is. Ik wil dat iedereen in onze kleurrijke en diverse stad zichzelf kan zijn! Discriminatie, pesten op het werk of op school is dan ook totaal uit den boze.

De Stad Gent heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen de discriminatie in het algemeen en die van holebi’s in het bijzonder. Reeds in 2004 werkte onze stad een holebibeleidsplan uit wat toen een primeur was. Er werd toen ook een stedelijk meldpunt discriminatie in het leven geroepen, waar alle klachten worden opgevolgd over alle mogelijke vormen van discriminatie (www.gent.be/meldpuntdiscriminatie).

Ik sta achter een beleid dat iedere dag opnieuw werkt aan een tolerante samenleving, waar niemand nog opkijkt van iemands geaardheid en waar pesten wordt veroordeeld. Recent stellen we echter jammer genoeg een toenemend geweld vast tegen holebi’s in onze samenleving. Ook in Gent. Zo werden vorig jaar nog de ruiten ingegooid van de Casa Rosa. Dit kunnen en mogen we in onze samenleving niet tolereren. Onlangs werd er daarom een petitie opgestart met als doel het geweld tegen holebi’s op de politieke agenda te plaatsen  en in ons land te veroordelen. Uiteraard ondertekende ik die reeds, samen met vele liberalen. U ook? (stopgaybashing.wordpress.com)

In de gemeenteraad stelde ik dan ook een vraag (lees hier mijn tussenkomst) om te vernemen hoeveel klachten de Gentse politie heeft geregistreerd in verband met geweld tegen holebi’s in onze samenleving en of deze cijfers een duidelijk beeld geven van het reële fenomeen, aangezien de aangiftebereidheid eerder laag ligt. Verder benadrukte ik de noodzaak van een sensibiliseringsactie op het niveau van het stedelijk onderwijs om de holebi-themathiek te erkennen en de vooroordelen tegen te gaan.

Tenslotte pleitte ik ook voor duidelijke afspraken met de parketten om een absolute prioriteit te  maken van het effectief vervolgen en bestraffen van het geweld tegen holebi’s. Samen met U wil ik werk maken van een Gent in al zijn diversiteit, waar elkeen zich goed voelt!


 

 

Werken aan welvaart en welzijn in Oostakker

Economie, tewerkstelling en jobs zorgen voor welvaart. In Gent is dat niet anders. Of het nu gaat om tewerkstelling in de haven, sociale of alternatieve tewerkstelling zoals ruilen op de win-win beurs. Maar welvaart moet ook zorgen voor welzijn voor elkeen.

Zo kan er altijd nog meer ingezet worden op het voorzien van plekken waar het goed toeven is voor zowel jong als oud. Dit geldt niet enkel voor de Gentse binnenstad maar zeker ook voor de deelgemeenten.

In Oostakker staat er op dit vlak heel wat te gebeuren op de site van het Oud Vliegveld. Als inwoner van Oostakker volg ik dit dossier uiteraard van nabij op. Het plan bestaat erin om van de site een aantrekkelijke groenpool te maken waar iedereen zijn gading kan vinden en waar er ruimte is voor recreatie, sport, speeltuinen,…

Ik ben recent dan ook  in de gemeenteraad tussengekomen om deze groenpool kwaliteitsvol in te vullen. Ik ben tevreden met het antwoord van de bevoegde schepen want er komen op mijn vraag wandel-, ruiter- en looproutes evenals een speeltuin voor de kinderen. Dit zal Gent en in het bijzonder Oostakker alleen maar ten goede komen.(zie ook mijn tussenkomst in de Gemeenteraad hierover)

Op het vlak van de ruiterroutes is het ten andere te lang stil gebleven waardoor ik ook deze zaak heb aangekaart in de Gemeenteraad.  De Vlaamse vereniging voor Ruitertoerisme is immers al jaren vragende partij om ruiterroutes te creëren in Oost-Vlaanderen en in het bijzonder in het Gentse aangezien er momenteel geen officiële ruiterroutes zijn in onze stad en haar deelgemeenten. Er wordt nu door mijn tussenkomst werk gemaakt van de aanleg van een aantal ruiterroutes in de Vinderhoutse Bossen en in het Parkbos.

Een ander belangrijk dossier in Oostakker waar ik vaak wordt over aangesproken door de lokale bevolking is het probleem van het zware doorgaand vrachtverkeer van en naar de bedrijventerreinen in de regio van de Gentse Haven en meer in het bijzonder Volvo Trucks.

Langs de Smalleheerweg, Drieselstraat en de Antwerpse Steenweg komt vandaag enorm veel vrachtverkeer langs. Wie regelmatig de op- of afrit aan de R4 in Oostakker neemt, weet dat er regelmatig files zijn. Een goede oplossing drong zich op: leefbaarheid en een goed draaiende lokale economie gaan immers hand in hand. Er wordt door mijn tussenkomst een bijkomende ontsluiting voorzien voor het bedrijventerrein langs de R4. En er komt een nieuw op- en afrittencomplex ter hoogte van de Eksaarderijweg, “Schansakker”. Hierdoor kunnen vrachtwagens de  R4 rechtstreeks oprijden. De oplossing van het mobiliteitsprobleem biedt drie voordelen: de dorpskern wordt ontlast, het fileleed vermindert en de groei van Volvo Trucks blijft verzekerd door de oplossing van het mobiliteitsprobleem.

Op deze manier zet ik vanuit mijn liberale visie verder in op een én-én verhaal: ruimte voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid in combinatie met een leefbaar Gent.