Gent onderneemt

Home / Blog / Gent onderneemt

Op 12 maart werden de Gentse ondernemers van 2012 verkozen.
De ideale gelegenheid om onze Gentse ondernemers persoonlijk een hart onder de riem te steken en ze met volle kracht te ondersteunen.
Omdat ik het belang van lokaal ondernemerschap ten volle besef, was ik met veel plezier aanwezig op de uitreiking.
Naast Dé Gentse ondernemer werden ook een aantal andere nevencategorieën bekroond zoals: “De Gentse starter”, “De Gentse authentieke ondernemer”, “De Gentse studentenondernemer”, “De duurzame Gentse ondernemer” en “De creatieve/innovatieve Gentse ondernemer”.
Aan alle genomineerden en winnaars bij deze nogmaals van harte proficiat!

Een overzicht van de verdiende winnaars in de diverse categorieën vind je op deze website.

Ondernemers zijn de motor van de economie, ook op lokaal vlak.
Ze zorgen voor werkgelegenheid en inkomsten.
Niet alleen voor de werkgevers en werknemers, maar ook voor de stad zelf, zodat zij een goed ondernemingsbeleid kan voeren.

Om mijn engagement naar ondernemers toe nog verder te versterken ben ik recent toegetreden tot het bestuur van de Unie van Zelfstandigen in bijberoep (UNIZEB) en ben ik reeds jarenlang bestuurslid van de Koninklijke Unie van de Middenstand (KUM).
UniZeb heeft als doelstelling de zelfstandige ondernemers in bijberoep te verenigen, te informeren, te adviseren, hun belangen te behartigen en aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening aan te bieden. Ik engageer mij als bestuurslid van Unizeb (www.unizeb.be) voor de economische leefbaarheid van de zelfstandige ondernemer in bijberoep en voor een overheidsbeleid dat de gelijkwaardige toegang van alle ondernemers op de economische markt verzekert.

Unizeb en KUM (www.kum.be) staan onder de deskundige leiding van mijn goede vriend Yves Vandewal en samen met onder meer Open VLD-Voorzitter Alexander De Croo zet ik met volle overtuiging mijn schouders onder deze adequate dienstverlening voor zelfstandigen.

Gent speelt ten andere een voortrekkersrol in het aanmoedigen van het zelfstandig ondernemerschap.
Zeer belangrijke hierbij is het “starterscontract”.
Met dat contract kunnen jonge ondernemers ondersteuning krijgen voor opleiding, professionele begeleiding en investeringen.

Ondersteuning wordt geboden voor verschillende tussenkomsten en bedraagt maximaal 5.000 euro, incl. BTW.:

  • Inschrijvings- en cursusgelden opleidingen voor ondernemingsdoeleinden. De tussenkomst is 50%.
  • Honoraria en kosten voor professioneel advies en begeleiding; de tussenkomst is 30%.
  • Investeringen in de onderneming. Tussenkomst is 20%.

De voorwaarden waaraan een jonge ondernemer moet voldoen om te kunnen genieten van de voordelen en verdere informatie vind je terug op deze website.