Geweld tegen Holebi’s

Home / Blog / Geweld tegen Holebi’s

De Stad Gent heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen de discriminatie van holebi’s in onze samenleving. Reeds in 2004 werkte onze stad een holebibeleidsplan uit dat toen een primeur was en werd een eigen stedelijk meldpunt discriminatie in het leven geroepen waar alle klachten worden opgevolgd over alle mogelijk vormen van discriminatie. Het resultaat van dit beleid moet een tolerante samenleving zijn waar niemand nog opkijkt van iemands geaardheid.

Recent stellen we echter jammer genoeg een toenemend geweld vast tegen holebi’s in onze samenleving en werden vorig jaar nog de ruiten ingegooid van de Casa Rosa te Gent.

Dit kunnen en mogen we in onze samenleving niet tolereren en er werd dan ook recent een succesvolle petitie opgestart om het geweld tegen holebi’s in ons land te veroordelen die ik alvast ondertekend heb!

Concreet wens ik van U te vernemen hoeveel klachten de Gentse politie heeft geregistreerd die verband houden met het (verbaal) geweld tegen holebi’s in onze samenleving en geven deze cijfers een duidelijk beeld van het reële fenomeen aangezien de aangiftebereidheid laag ligt? Welke acties worden er ondernomen op Gents onderwijsniveau om een gunstig schoolklimaat te creëren waarbij de holebithemathiek erkend wordt en de vooroordelen rond holebi’s worden tegen gegaan ? Welke afspraken werden er reeds gemaakt met de parketten om een absolute prioriteit te  maken van het effectief vervolgen en bestraffen van het geweld tegen holebi’s?

Carl De Decker

Gemeenteraadslid Open VLD Gent

One thought on “Geweld tegen Holebi’s

Comments are closed.