Evenementenborden deelgemeenten

Home / Blog / Evenementenborden deelgemeenten

Onze stad speelt een voortrekkersrol om haar burgers te informeren via verschillende kanalen over wat er allemaal te gebeuren staat in Gent. In het centrum van de stad zijn er de infozuilen en vooral de (digitale) evenementenborden die hun doelpubliek zeker bereiken.

Het valt mij echter op dat in heel wat deelgemeenten deze info minder evident voor handen is en op heel wat pleinen of centrale punten van onze deelgemeenten geen evenementenborden aanwezig zijn. Het plein in Oostakker of Sint-Denijs-Westrem zijn hier mooie voorbeelden van en ideale locaties om de lokale bewoners te informeren over activiteiten in hun regio.

Hierop zou dan kunnen aangegeven worden welke activiteiten die week specifiek plaats zullen vinden in de bewuste deelgemeente alsook algemene Gentse activiteiten zoals bijvoorbeeld het Lichtfestival.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid bent te onderzoeken of er digitale evenementenborden kunnen geplaatst worden op centrale punten in onze deelgemeenten?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Uiteraard kan er onderzocht worden of er bijkomende evenementenborden kunnen geplaatst worden in de deelgemeenten.

Misschien kan de uitbreiding van het aantal borden opgenomen worden in de onderhandelingen over het contract inzake straatmeubilair dat eind 2014 moet vernieuwd worden.

We moeten evenwel ook rekening houden met het feit dat het inplanten van een reclamebord onderworpen is aan vergunningen en er ook aansluitingen op het elektriciteitsnet noodzakelijk zijn.

Op dit ogenblik bevinden zich in verschillende wijken van de stad informatieborden die door de dienst buurtwerk en door buurtverenigingen worden beheerd. Misschien kan overwogen worden om, indien de budgetten dit toelaten, per deelgemeente een bord te plaatsen waarop de lokale activiteiten kunnen worden aangekondigd.

Ter informatie wil ik meedelen dat van de 105 affichageplaatsen er 34 of iets meer dan 30 % geplaatst zijn in de deelgemeenten. In elke deelgemeente een digitaal bord aanbrengen met een aftelmodule, zoals er één geplaatst is op de Charles De Kerchovelaan, lijkt minder haalbaar omwille van de aanzienlijke meerkost.

Er staan in Gent ook 18 infokiosken, waarvan er 7 in verschillende deelgemeenten (Drongen, Gentbrugge, Mariakerke, Wondelgem, Oostakker en Sint-Amandsberg) staan. Ook daar kan de geïnteresseerde burger allerlei informatie (waaronder de lopende en geplande evenementen) raadplegen. Misschien kan worden overwogen om dergelijke infokiosken op een centrale locatie in elke deelgemeente te voorzien, maar ook hier spelen de budgetten ontegensprekelijk een grote rol.

Daniël Termont
Burgemeester

One thought on “Evenementenborden deelgemeenten

Comments are closed.