Jong VLD

Home / Archive by category "Jong VLD"

Jong VLD Gent wil oplossing voor de problematiek van de medewerkende echtgenoten

Sedert 1 juli 2005 zijn medewerkende echtgenoten verplicht een eigen statuut uit te bouwen en dienen zij bijdragen te betalen aan de sociale verzekering voor zelfstandigen (RSVZ). Jong VLD Gent is zeker niet gekant tegen het principe dat medewerkende echtgenoten bijdragen betalen vermits ze dan net zoals hun echtgenoten-zaakvoerders volwaardig verzekerd zijn. Dit betekent immers voor heel wat (meestal) vrouwen een belangrijke stap vooruit in hun sociale bescherming en een vermindering van hun afhankelijkheid.

Het RSVZ stuurt jaarlijks lijsten van de aangeslotenen naar de provincies die op hun beurt de zelfstandigen belasten.

Jong VLD Gent stelt vanuit haar liberale visie vast dat de medewerkende echtgenoten door de provincie uitgenodigd worden om belastingen te betalen terwijl zij geen eigen bedrijf voeren. Zij kunnen hiertegen wel rechtmatig protesteren door te bewijzen dat zij ingeschreven zijn als medewerkende echtgenoot. Zij moeten daartoe echter een verklaring van hun sociaal verzekeringsfonds opsturen naar de Provincie.

De Regering heeft de Kruispuntbank voor Ondernemingen juist in het leven geroepen om dergelijke situaties te voorkomen en er voor te zorgen dat de burger niet voortdurend formulieren moet ophalen en versturen. Uit navraag bij de Koninklijke Unie van de Middenstand (KUM) blijkt dit zeker niet naar behoren te werken in het concrete geval van de medewerkende echtgenoten . De ambtenaren schijnen immers nauwelijks toegang te hebben tot het systeem terwijl dit toch aangewezen lijkt.

Jong VLD Gent roept dan ook op om een einde te stellen aan deze onnodige en tijdrovende stappen voor de zelfstandigen die reeds genoeg geconfronteerd worden met administratieve formaliteiten. Het moet volgens Jong VLD perfect mogelijk zijn dat de RSVZ reeds op voorhand zou kunnen opgeven dat het om medewerkende echtgenoten gaat . Het bijkomend gevolg hiervan zou zijn dat de provincie geen aanslag meer moeten sturen en de zelfstandige niet onnodig op kosten moet gejaagd worden.

Persbericht Jong VLD Gent

Jong VLD Gent tevreden over lijstvorming Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

Jong VLD Gent wenst zijn tevredenheid uit te drukken over de lijst waarmee de VLD Gent naar de kiezer trekt voor de gemeente -en provincieraads-verkiezingen op 8 oktober 2006.

De jarenlange gedreven inzet van een enthousiast team Gentse jongliberalen die een vernieuwend en progressief élan aan onze partij wensen te geven vindt zijn waardering in de prominente plaatsen die aan onze jongeren werden toebedeeld op de verkiezingslijsten.

Zo vinden we de voorzitter Carl De Decker terug op plaats 8 en ondervoorzitter Isaline Van De Velde op plaats 11.

Carl is een 32 jarige jurist die jarenlang kabinetsmedewerker was van Minister-president Patrick Dewael en huidig kabinetsdirecteur is van Regeringscommissaris Yannick De Clercq. De jongerenvoorzitter is tevens voorzitter van de VLD afdeling Sint-Denijs-Westrem & Afsnee.

Isaline is een 29 jarige voormalig kabinetsmedewerkster van Premier Guy Verhofstadt en Schepen Chantal Claeys en momenteel werkzaam op het kabinet van Schepen Christophe Peeters.

Op plaats 3 vinden we verder huidig Schepen en bestuurslid Christophe Peeters terug én op plaats 5 onze Politieke Commissaris Mathias De Clercq die recent als voormalig voorzitter van het LVSV Gent ons team kwam versterken. Hét bewijs dat onze partij een kans wil geven aan een nieuwe generatie liberalen die het vertrouwen willen bekomen van de Gentse kiezer om het liberale project in onze stad verder uit te bouwen.

In totaal zijn er 7 Jong VLD’ers terug te vinden bij de eerste 15 en bij de lijstduwers vinden we op plaats 48 voormalig jongerenvoorzitter en huidig Senator Stefaan Noreilde.

Op de lijst voor de provincieraadsverkiezingen vinden we op plaats 3 Yoeri Note terug die als voormalig voorzitter van Jong VLD Gent zijn kans zal gaan om ook op dat beleidsniveau nieuwe en verjongende liberale ideeën door te drukken.

Jong VLD Gent heeft de aflopen jaren meermaals van zich laten horen en gedurfde inhoudelijke standpunten ingenomen. Tot onze voldoening stellen we vast dat heel wat van onze standpunten nu opgenomen worden in het verkiezingsprogramma van de VLD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Zo zijn wij resoluut blijven pleiten voor de aanleg van een ondergrondse Belfortparking met daarboven een attractief en gezellig plein. Onze actie omtrent sluikstorten waarbij wij een lans braken voor de invoering van een gemeentelijke administratieve geldboete tegen sluikstorters én een consequente toepassing van het principe “de vervuiler betaalt” vond ook de nodige weerklank binnen en buiten onze partij. Ook in het doossier van het Muziekforum lieten we een ander geluid horen door geen voorstander te zijn van de bouw van deze cultuurtempel aangezien de aan te wenden overheidsmiddelen niet in verhouding stonden tot de nood aan dergelijk megalomaan project in Gent. Tenslotte was Jong VLD Gent één van de eersten om de desolate toestand van de Boekentoren aan te klagen en in de bres te springen voor de redding van de 4 de Gentse toren.

Jong VLD Gent zal nu met een sterke campagne naar de kiezer trekken en nog vaak van zich laten horen in de aanloop naar de verkiezingen van 8 oktober teneinde van zoveel mogelijk Gentse burgers het vertrouwen te krijgen om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.

Persbericht Jong VLD Gent

De jaarwissel, een gemiste kans voor de bruisende stad

Gent, bruisende stad, al was daar niet veel van te merken op oudejaarsavond. Jong VLD Gent betreurt het dan ook dat in een grootstad als Gent tot nu toe nog geen enkel initiatief genomen werd om van de jaarwisseling een feest te maken. Op oudejaarsavond was er heel wat volk in de binnenstad, maar de echte eindejaarssfeer ontbrak.

Dat schepen van Feesten Lieven Decaluwe niet over één nacht ijs wil gaan begrijpen we, maar dat hij in een jaar als schepen niet de tijd heeft gehad om iets uit te werken verbaast ons toch enigzins. We zijn dan ook verheugd dat er plannen zijn om volgend jaar wel een evenement te laten plaatsvinden rond de jaarwisseling. Vreemd daarbij is wel dat vuurwerk in de binnenstad, om verschillende redenen, niet echt een optie lijkt te zijn, nochtans zijn we ervan overtuigd dat het organiseren van een vuurwerk er vele particulieren van zal weerhouden zelf het initiatief te nemen en we tal van gevaarlijke situaties kunnen vermijden.

Een vuurwerk naar aanleiding van ‘Ode Gand’ kan wel, op oudejaarsavond niet omdat de Sint-Michielshelling dan het knooppunt voor de nachtbussen van De Lijn is. Jong VLD Gent stelt voor om dat knooppunt te verplaatsen naar het Zuid, centraal gelegen tussen centrum en Overpoort. Zodat een waar eindejaarsevenement, mét aftelmoment én vuurwerk, in de Gentse binnenstad zou kunnen plaatsvinden.

Jong VLD Gent pleit er tevens voor om de kerstmarkt op het Sint-Baafsplein langer te laten lopen. Nu loopt de jaarlijks kerstmarkt slechts tot 24 december. Eens de kerstvakantie goed en wel op weg is eindigt de kerstmarkt en dat is een gemiste kans, voor de bezoeker en de standhouders op de kerstmarkt.

Steven Heyse
Stephanie D’hose

Persbericht Jong VLD Gent

De Gentse Boekentoren verdient een facelift

Gebouwen in een stad zijn het meest democratische bezit van de stedeling omdat de buitenkant ervan, en in vele gevallen ook de binnenkant, behoort tot zijn of haar onmiddellijke leefomgeving.

Bovendien zijn het vooral de monumentale gebouwen die de dragers en uithangbord van een stad zijn. Deze monumenten overstijgen een mensenleven en gaan een relatie aan met de tijd. De culturele duurzaamheid overtreft vaak de fysieke en precies door die culturele en esthetische waarden worden monumentale gebouwen erkend en beschermd en zeker niet aan hun lot overgelaten.

In Gent zijn we op dat vlak goed bedeeld met het Belfort, de Sint-Niklaastoren, de Sint-Baafstoren én de Boekentoren van Henry Van de Velde. Vandaag is de Boekentoren niet meer weg te denken uit het Gentse stadsbeeld en bepaalt hij samen met de drie torens die vandaag nog worden aangewend in het officiële stadslogo, het profiel en de skyline van Gent.

Terwijl de drie traditionele torens de macht van kerk en burger weerspiegelden, is de Boekentoren een symbool van een andere macht, die van de kennis en de wetenschap. Henry van de Velde realiseerde met de Boekentoren architectuur van het hoogste niveau, letterlijk maar ook figuurlijk.

Jammer genoeg verkeert deze architecturale parel heden ten dage in een slechte staat en mogen we niet langer over hem zwijgen en ervoor zorgen dat hij de erkenning krijgt die hij verdient !

Jong VLD Gent vindt dan ook dat de Gentse Boekentoren een facelift verdient zodat hij terug in volle schoonheid mag pronken in de Gentse skyline en zegt zijn steun toe aan alle beleidsverantwoordelijken die de Boekentoren in zijn oorspronkelijke glorie willen restaureren !

Persbericht Jong VLD Gent

Hou de belfortparking open!

In het oorspronkelijke mobiliteitsplan Gent-Binnenstad van 1997 was voorzien in de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Emile Braunplein (“Belfortparking”) goed voor 250 plaatsen. Bij een referendum in 1998 werd de bouw van deze parking door de Gentenaars nipt weggestemd. Na de verkiezingen van 2000 werd in het nieuwe bestuursakkoord bijgevolg opgenomen dat het Emile Braunplein zou worden heraangelegd als evenementenplein. Intussen werd het Braunplein behouden en ingericht als bovengrondse parking, goed voor 86 parkeerplaatsen.

Jong VLD Gent vindt dat het sluiten van de bovengrondse Belfortparking een slechte beslissing is voor de leefbaarheid van de binnenstad, inzonderheid voor de Gentse middenstand. Op de middagen en tijdens de weekends worden de bezoekers aan de Gentse binnenstad reeds geconfronteerd met quasi volzette parkings, en grote verkeersfiles tot gevolg. Hierdoor worden velen bovendien ontmoedigd om nog een bezoek te brengen aan het historische centrum. Met het verdwijnen van de bovengrondse Belfortparking zal de parkeerproblematiek immers blijven toenemen.

Gezien het parkeerterrein aan Ramen, dat goed is voor 107 parkeerplaatsen, sinds begin december werd gesloten voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage, pleit Jong VLD Gent ervoor dat de sluiting van de bovengrondse Belfortparking op zijn minst zou worden uitgesteld totdat de parking Ramen opnieuw opent eind 2006.

Op langere termijn pleit Jong VLD Gent ervoor dat koudwatervrees over mogelijke schade aan onze historische gebouwen door de bouw van een ondergrondse parking, die op geen enkele wetenschappelijke basis stoelt, eindelijk wordt opzij geschoven, en dat men durft kiezen voor een praktische, efficiënte en aantrekkelijke oplossing die onze schitterende stad nog meer zal doen floreren: een ondergrondse parking onder het Emile Braunplein met daarboven een mooi, gezellig plein dat mag gezien worden. Zo zal de Gentenaar zich weer op een makkelijke manier kunnen begeven in en naar een historisch centrum dat er alleen maar mooier op kan worden.

Jong VLD Gent zal dan ook op zondag 26 december om 14u30 aan de Belfortparking een ludieke actie ondernemen, waarbij men de petitie tegen de sluiting van de Belfortparking mee zal ondersteunen.

Persbericht Jong VLD Gent

 

Jong VLD Gent “voorlopig” tevreden met het open-houden van de Belfortparking

Op 26 december laatstleden had Jong VLD Gent een geslaagde actie ondernomen ter ondersteuning van de petitie tegen de sluiting van de Belfortparking. Jong VLD Gent verheugt zich dan ook over de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen om de Belfortparking, waarvan de heraanleg en financiering pas kan uitgevoerd worden tijdens de volgende legislatuur, voorlopig niet te sluiten.

Jong VLD Gent vindt namelijk dat het sluiten van de bovengrondse Belfortparking een slechte beslissing zou zijn voor de leefbaarheid van de binnenstad, inzonderheid voor de Gentse middenstand en de makkelijke bereikbaarheid voor gehandicapten en ouderen. Op de middagen en tijdens de weekends worden de bezoekers aan de Gentse binnenstad reeds geconfronteerd met quasi volzette parkings, met grote verkeersfiles tot gevolg. Hierdoor worden velen ontmoedigd om nog een bezoek te brengen aan het historische centrum van Gent.

Jong VLD Gent hoopt dat de koudwatervrees over mogelijke schade aan onze historische gebouwen door de bouw van een ondergrondse parking, die op geen enkele wetenschappelijke basis stoelt, eindelijk wordt opzij geschoven, en dat men durft te kiezen voor een meer praktische, efficiënte en aantrekkelijke oplossing die onze schitterende stad nog meer zou kunnen doen floreren.

Naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 toe, zal Jong VLD Gent dan ook resoluut blijven pleiten voor de aanleg van een ondergrondse parking onder het Emile Braunplein met daarboven een attractief, gezellig (evenementen)plein dat gezien mag worden. Zo zal de Gentenaar zich weer op een makkelijke manier kunnen begeven in en naar het historisch centrum dat er alleen maar mooier op kan worden.

Sami Souguir
Carl De Decker

Persbericht Jong VLD Gent

GENTS MUZIEKFORUM, NEE DANK U!

Een concreet discussiepunt inzake cultuur in Gent, betreft de bouw van een Muziekforum. Dit Forum voor muziek, dans en beeldcultuur is voorzien aan de Waalse Krook. De bezieler van het project is Gerard Mortier, daarin gesteund door burgemeester Beke (SP.a) en Eerste schepen Van Rouveroy (VLD). De kostprijs van het beoogde polyvalente complex met Europese allures bedraagt 50 miljoen euro (één vierde stad Gent, één vierde Provincie, rest Vlaamse Gemeenschap). Naast deze eenmalige kostprijs zijn er ook nog de recurrente werkingskosten. Deze komen neer op 6 miljoen euro per jaar en dat is dan nog een optimistische raming. De recent opgetrokken concertzaal in Brugge (op amper 40 km) is nu reeds erg verlieslatend. De stad Brugge heeft de Vlaamse Gemeenschap al gevraagd om de concertzaal over te nemen.

Jong VLD Gent is ook van oordeel dat het Muziekforum het gedecentraliseerde karakter van de stad Gent inzake cultuur miskent. Cultuurcentralisme is niet eigen aan Gent. Cultuur is wijd verspreid in de Gentse stedelijke ruimte (Vlaamse Opera, VZW Lyrica, De Rode Pomp, Het Nieuwpoorttheater, Victoria, Theater Taptoe, Het Muziek Lod, De Kopergieterij, Het Festival van Vlaanderen, De Bijloke, Handelsbeurs, NTG, Vooruit, .). Wij pleiten voor diversifiëring en achten een centrale tempel misplaatst.

Jong VLD Gent is dus geen voorstander van de bouw van deze cultuurtempel. Wij menen dat de aan te wenden overheidsmiddelen niet in verhouding staan tot de nood aan een dergelijk project. Er is een manifeste disproportie tussen de kosten van het Forum en de baten.

Het gegeven dat jong VLD Gent zich verzet tegen de bouw van het Muziekforum, betekent echter niet dat wij in het algemeen gekant zouden zijn tegen het aanwenden van overheidsmiddelen voor cultuur.

Zo achten wij het bijvoorbeeld erg belangrijk dat de Citadel-site wordt gerenoveerd, met name het Kuipke en het Citadelpark eromheen. Het Kuipke zelf kent een lange geschiedenis in de Gentse wielerzesdaagse en wordt frequent gebruikt als middelgrote concertzaal. De voorbije jaren bood het Kuipke onderdak voor diverse voorstellingen van Studio 100. Dit voorjaar gaan er, onder leiding van Dirk Brossé en zijn filharmonie, de ondertussen gekende COMcerts door. Door haar lange staat van dienst is het Kuipke toe aan een aanpassing in de richting van de technologische standaarden nodig voor een moderne, middelgrote concertzaal. In deze noodzaak zien wij als jong VLD Gent de opportuniteit om het Kuipke een nieuwe toekomst te bieden, met behoud van het eigen karakter van de activiteiten die er reeds plaatsvinden.

In tegenstelling tot de volledige overheidsfinanciering van de bouw van het Forum, zien we de financiering van de renovatie van het Kuipke en de Citadel-site gebaseerd op een vorm van publiek-private samenwerking. In een reeds bruisend kader waar nood is aan een middelgrote concertzaal, zullen private investeerders zeker brood zien in een samenwerking met het Gentse stadsbestuur. Op die manier zullen het Kuipke en de Citadel site nog meer uitgroeien tot een levendige, inspirerende omgeving.

Jong VLD Gent kant zich niet tegen het aanwenden van overheidsgeld voor cultuur. Wel achten wij het essentieel dat de kosten en de baten in verhouding staan. Wij steunen het megalomane project van het Muziekforum dan ook niet. Wij pleiten, binnen een ruimer gediversifieerd cultuurbeleid, resoluut voor de opwaardering van het Kuipke en de Citadel-site opdat deze in de toekomst nog meer tot bloei zou kunnen komen.

Mathias De Clercq
Carl De Decker

Persbericht Jong VLD Gent

Diversiteit aan de universiteit gent

De Universiteit Gent is een pluralistische universiteit en respecteert derhalve op gelijke wijze de godsdienstige en wereldbeschouwelijke opvattingen van alle leden van de universitaire gemeenschap en staat positief tegenover de uiting ervan voor zover die met onderling respect gepaard gaat. Om dit pluralisme te garanderen, heeft de instelling zelf een geseculariseerd en gelaïciseerd karakter waarbij diversiteit bevorderd wordt.

De universitaire gemeenschap beschouwt het dan ook als een belangrijke opgave om alle vormen van discriminatie zoveel mogelijk te bestrijden en diversiteit te stimuleren. Het is bijzonder waardevol dat meer en meer studenten met uiteenlopende etnische of godsdienstige achtergrond, universitaire studies aanvatten. De UGent wenst dan ook de kansen op wederzijdse verrijking die hieruit voortvloeien te stimuleren. Ze streeft er naar om aan de problemen inzake individuele ontplooiing en onderlinge communicatie die eventueel zouden kunnen ontstaan met bijzondere maatregelen tegemoet te komen.

De Raad van Bestuur van de UGent keurde dan ook op 16 januari 2004 een anti-discriminatieverklaring en bijhorende academische gedragscode goed die ertoe moeten bijdragen discriminatie uit te bannen en de onderlinge contacten en wederzijdse verrijking tussen de leden van de universitaire gemeenschap van uiteenlopende achtergrond te bevorderen. Deze gedragscode zal meer bepaald de verplichtingen voorzien in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wetgeving ter bestrijding van discriminatie, binnen de universitaire context bevestigen. Uiteraard moeten ook de andere relevant juridische normen gerespecteerd worden en in het bijzonder die welke betrekking hebben op het recht op vrije meningsuiting en de traditionele concretisering ervan in de “academische vrijheid”.

In de gedragscode wordt met discriminatie zowel directe als indirecte discriminatie bedoeld. Er is sprake van “directe discriminatie” bij een ongunstiger behandeling van personen die niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd en die rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, ras, huidskleur, etnische of nationale afstamming, seksuele geaardheid, leeftijd, godsdienst, levensbeschouwing of politieke overtuiging, een handicap of een bepaalde fysieke, psychische of sociale eigenschap. Van “indirecte discriminatie” is er sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling of handelswijze door de aard ervan een specifieke schadelijke weerslag heeft op de hierboven vermelde personen, tenzij die bepaling of handelswijze objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd. Deze beide vormen van discriminatie kunnen in casu van institutionele aard zijn, wanneer ze van de UGent of haar vertegenwoordigers uitgaan, of van individuele aard, wanneer het gaat over de gedragingen van individuen die deel uitmaken van de universitaire gemeenschap.

De Universiteit Gent verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zowel in haar beleid als in haar dagelijkse werking niet te discrimineren en spant zich in om haar personeel, medewerkers, studenten en gasten tegen discriminatie te beschermen en daden van discriminatie te beteugelen. De instelling ziet er dan ook op toe dat in het onderwijs, zowel in de colleges, als in het syllabus- en praktijkmateriaal, geen discriminerende vooroordelen of voor individuen onnodig krenkende uitspraken voorkomen. Deze richtlijn kan echter geen afbreuk doen aan het formuleren van uitspraken en het aangaan van discussies, wanneer op het cognitief vlak de wetenschappelijke benadering en op het ethisch vlak de mensenrechten als leidraad dienen.

De universitaire gemeenschap ziet het als één van zijn belangrijkste missies dat er een bijzondere aandacht wordt besteed aan de culturele diversiteit, zowel op academisch als postacademisch niveau, in de curricula, in het bijzonder van die opleidingen die vaak leiden tot jobs die regelmatig contacten met allochtonen veronderstellen.

De persoonlijke karakteristieken van bepaalde studenten of hun etnisch-culturele achtergrond en sociale ongelijkheid kunnen hun opleidingskansen in het lager en secundair onderwijs en derhalve ook in het hoger onderwijs nadelig beïnvloeden. De studie van deze problemen dient niet alleen gestimuleerd te worden maar de universitaire gemeenschap ziet het als één van zijn kerntaken om een fundamentele bijdrage te leveren tot hun oplossing.

Een ander aspect van het belang dat gehecht wordt aan diversiteit binnen de Gentse universitaire gemeenschap is het onlangs opgestarte project UGender. Dit project onderzoekt uitvoerig of mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen binnen het universitaire milieu. Vrouwen stromen immers meer in aan de UGent in vergelijking met 20 jaar geleden. In 2002-2003 vormen zij met 55 % zelfs de grootste groep in de totale studentenpopulatie. Vrouwelijke studenten behalen ook betere slaagpercentages in verhouding met mannelijke studenten in de eerste kandidaturen. Nochtans nemen ze minder de rol van studentenvertegenwoordiger op in officiële raden en studentenkringen. Vrouwen doctoreren meer aan de UGent in vergelijking met 20 jaar geleden maar toch wordt in het academiejaar 2003-2004 slechts een derde van de doctoraatsdiploma’s uitgereikt aan een vrouwelijke onderzoeker en daalt het aandeel van vrouwen bij elke hogere stap op de academische ladder. Vrouwen zijn tenslotte ook sterk ondervertegenwoordigd in de beslissingsorganen van de UGent. Het project UGender stelt dan ook een concreet actieplan voor met beleidsaanbevelingen ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen aan de Universiteit Gent.

De conclusie die ik persoonlijk maak uit dit alles is dat de maatschappij aan elke persoon optimale ontwikkelingskansen moet bieden aangezien elke persoon het basisrecht heeft op een maximale ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden en het spreekt voor zich dat het universitaire milieu hiertoe zijn bijdrage moeten leveren teneinde de diversiteit binnen onze samenleving blijvend te garanderen.

Persbericht Jong VLD Gent

Jong VLD ijvert voor een propere stad

Jong VLD Gent stelt vast dat ondanks de vele inspanningen van ons stadsbestuur om van Gent een schone stad te maken er nog heel wat ergernissen ter zake leven bij de Gentse burgers die recht hebben op een aangename woon- en leefomgeving.

De Gentse correctionele rechtbank heeft dan ook een belangrijk signaal gegeven met de veroordeling van sluikstorters en de burger er attent op gemaakt dat asociaal gedrag niet getolereerd kan worden. Het is nooit leuk wanneer straffend moet worden opgetreden, maar Jong VLD Gent verheugt zich over dit optreden van het gerecht. De vele inspanningen voor een “schoon Gent” mogen niet tenietgedaan worden door enkelingen die een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin ten toon spreiden en tot heel wat frustratie aanleiding geven bij de talrijke burgers die wel plichtsbewust de sorteerregels naleven.

De strijd tegen het sluikstorten levert tastbaar resultaat op (daling van het sluikstorten met 22,3 % afgelopen jaar) maar kan nog meer worden opgedreven. Jong VLD Gent pleit dan ook voor het aanwerven van nieuwe beëdigde ambtenaren die prioritair worden ingezet tegen het sluikstorten. De bestraffing van sluikstorters moet in een hogere versnelling komen en hiertoe pleit Jong VLD Gent voor het invoeren van een gemeentelijke administratieve boete die kan opgelegd worden tegen sluikstorters.

Het probleem is echter dat de vigerende regelgeving stelt dat er geen gemeentelijke administratieve geldboetes kunnen opgelegd worden wanneer er een wet of decreet reeds een sanctie voorziet. Voor het sluikstorten is dit het geval ingevolge het Afvalstoffendecreet. Hierdoor kan de stad Gent momenteel niet repressief optreden tegen het sluikstorten door middel van administratieve geldboetes. Jong VLD betreurt dit ten zeerste omdat zij dit de meeste aangewezen weg acht om op te treden tegen hardleerse sluikstorters en roept de Vlaamse overheid dringend op om het afvalstoffendecreet in die zin aan te passen.

De stadswachters worden reeds ingeschakeld in de strijd tegen het sluikafval met de expliciete opdracht om alle sluikafval onmiddellijk te signaleren. Een verdere intensifiëring van de samenwerking met de politiediensten verdient echter aanbeveling door enkele agenten continu ter beschikking te stellen om overtredingen vast te stellen en bijgevolg de pakkans te verhogen.

De totale kostprijs van het sluikstorten voor de gemeenschap valt niet te onderschatten en Jong VLD Gent wenst dan ook preventief op te roepen tot meer burgerzin door informatiecampagnes naar de burger toe en juicht de ter zake genomen initiatieven van het stadsbestuur toe. Jong VLD Gent pleit voor een consequente toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”. Dit kan bereikt worden door het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes voor hardleerse sluikstorters door beëdigde ambtenaren en een systematische opvolging door het parket.

Jong VLD Gent plant dan ook op 18 september om 15 u een ludieke actie in de buurt van het Rabot om problematiek van het sluikstorten hoger op de politieke agenda te plaatsen en onder de aandacht te brengen van de Gentse burger.

Carl De Decker

Persbericht Jong VLD Gent