Invulling groenpool Oostakker

Home / Blog / Invulling groenpool Oostakker

Volgend jaar wordt alvast gestart met de uitbouw van een deel van de groenpool ‘oud vliegveld’ in Oostakker. Dit is zonder meer een goede zaak om in deze deelgemeente meer groen te creëren maar vele bezorgde lokale bewoners vragen zich samen met mij af welke invulling de enige groenlong van Oostakker zal krijgen. Het lijkt mij alvast opportuun om een aantrekkelijke groenpool in te richten waar zowel jong als oud zich thuis kan voelen.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of dit op termijn een recreatiegebeid kan worden waarin de lokale bevolking zijn gading kan vinden? Ik durf alvast te suggereren om hier een loopparcours met fitnesstoestellen in te richten en een speeltuin voor de lokale jeugd. Een veel gehoorde suggestie van de lokale bewoners is ook om er een barbequeplaats en volkstuintjes te voorzien waar er een grote vraag naar is.

Bent u bereid deze mogelijkheden te onderzoeken en van deze groenpool een plaats te maken waar alle inwoners van Oostakker zich thuis voelen?
Carl De Decker
Gemeenteraadslid

One thought on “Invulling groenpool Oostakker

Comments are closed.