Werken aan welvaart en welzijn in Oostakker

Home / Blog / Werken aan welvaart en welzijn in Oostakker

Economie, tewerkstelling en jobs zorgen voor welvaart. In Gent is dat niet anders. Of het nu gaat om tewerkstelling in de haven, sociale of alternatieve tewerkstelling zoals ruilen op de win-win beurs. Maar welvaart moet ook zorgen voor welzijn voor elkeen.

Zo kan er altijd nog meer ingezet worden op het voorzien van plekken waar het goed toeven is voor zowel jong als oud. Dit geldt niet enkel voor de Gentse binnenstad maar zeker ook voor de deelgemeenten.

In Oostakker staat er op dit vlak heel wat te gebeuren op de site van het Oud Vliegveld. Als inwoner van Oostakker volg ik dit dossier uiteraard van nabij op. Het plan bestaat erin om van de site een aantrekkelijke groenpool te maken waar iedereen zijn gading kan vinden en waar er ruimte is voor recreatie, sport, speeltuinen,…

Ik ben recent dan ook  in de gemeenteraad tussengekomen om deze groenpool kwaliteitsvol in te vullen. Ik ben tevreden met het antwoord van de bevoegde schepen want er komen op mijn vraag wandel-, ruiter- en looproutes evenals een speeltuin voor de kinderen. Dit zal Gent en in het bijzonder Oostakker alleen maar ten goede komen.(zie ook mijn tussenkomst in de Gemeenteraad hierover)

Op het vlak van de ruiterroutes is het ten andere te lang stil gebleven waardoor ik ook deze zaak heb aangekaart in de Gemeenteraad.  De Vlaamse vereniging voor Ruitertoerisme is immers al jaren vragende partij om ruiterroutes te creëren in Oost-Vlaanderen en in het bijzonder in het Gentse aangezien er momenteel geen officiële ruiterroutes zijn in onze stad en haar deelgemeenten. Er wordt nu door mijn tussenkomst werk gemaakt van de aanleg van een aantal ruiterroutes in de Vinderhoutse Bossen en in het Parkbos.

Een ander belangrijk dossier in Oostakker waar ik vaak wordt over aangesproken door de lokale bevolking is het probleem van het zware doorgaand vrachtverkeer van en naar de bedrijventerreinen in de regio van de Gentse Haven en meer in het bijzonder Volvo Trucks.

Langs de Smalleheerweg, Drieselstraat en de Antwerpse Steenweg komt vandaag enorm veel vrachtverkeer langs. Wie regelmatig de op- of afrit aan de R4 in Oostakker neemt, weet dat er regelmatig files zijn. Een goede oplossing drong zich op: leefbaarheid en een goed draaiende lokale economie gaan immers hand in hand. Er wordt door mijn tussenkomst een bijkomende ontsluiting voorzien voor het bedrijventerrein langs de R4. En er komt een nieuw op- en afrittencomplex ter hoogte van de Eksaarderijweg, “Schansakker”. Hierdoor kunnen vrachtwagens de  R4 rechtstreeks oprijden. De oplossing van het mobiliteitsprobleem biedt drie voordelen: de dorpskern wordt ontlast, het fileleed vermindert en de groei van Volvo Trucks blijft verzekerd door de oplossing van het mobiliteitsprobleem.

Op deze manier zet ik vanuit mijn liberale visie verder in op een én-én verhaal: ruimte voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid in combinatie met een leefbaar Gent.

One thought on “Werken aan welvaart en welzijn in Oostakker

Comments are closed.