De Gentse haven als motor van de Gentse economie

Home / Blog / De Gentse haven als motor van de Gentse economie


De Gentse haven heeft enkele recordjaren achter de rug.
In 2011 werd voor het eerst de kaap van 50 miljoen ton overslag overschreden en aan het nieuwe Kluizendok zijn er inmiddels 15 bedrijven gevestigd.
De haven zorgt voor 7 miljard euro toegevoegde waarde en zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks voor werk aan maar liefst ruim 70 000 mensen.
De ondertekening van het akkoord tussen Vlaanderen en Nederland over de start van de planfase van de nieuwe zeesluis in Terneuzen, verzekert de toekomst van de Gentse haven en zorgt voor investeringen en tewerkstelling van zowel binnen- als buitenlandse bedrijven.

De Gentse haven wil zich, in lijn met het strategisch plan 2010-2020, blijven profileren als een industriehaven, met aandacht voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde.
Het verder uitbouwen van de grootste biobrandstoffencluster in Europa is vanzelfsprekend een prioriteit maar ook biochemie en biomassa zullen steeds meer het beeld van de Gentse haven bepalen in de toekomst.

Om de leefbaarheid van de havendorpen te garanderen, zal de haven zich de komende jaren moeten ontwikkelen binnen de bestaande grenzen. Herinrichten en herclusteren van activiteiten en infrastructuur, vooral binnen het oudere havengedeelte, moeten zorgen voor nieuwe bedrijvigheid.

Reeds jarenlang werd ik aangesproken door buurtbewoners in Oostakker omtrent het sluikverkeer in de dorpskern en tot mijn tevredenheid werd onlangs een nieuw op-en afrittencomplex geopend op de R4 ter hoogte van de industriezone Oostakker (Schansakker).
Dit nieuwe complex met ovonde zal zorgen voor een rechtstreekse ontsluiting van de bedrijvenzone waardoor de vlakbij gelegen woonzone geen zwaar vervoer meer te verwerken krijgt.

Ik pleit verder voor een meer structurele samenwerking met Zeeland Seaports en de Zeebrugse haven.
De koppeling van al deze  havens tot een grote Scheldedeltahaven, in samenspraak met Antwerpen en Rotterdam, kan de economische slagkracht van de Vlaamse regio aanzienlijk vergroten.


De wekelijkse rondvaarten, het nieuwe bezoekerscentrum en het Havenhuis aan de Graslei brengen de haven alvast niet alleen terug in de stad, maar  laat iedereen beseffen dat de Gentse haven wel degelijk de motor is van welvaart en welzijn voor elke Gentenaar.
Mocht de Gentse Haven ietwat onbekend voor jou zijn, ga dan zeker eens het nieuwe bezoekerscentrum en het Havenhuis aan de Graslei bezoeken.
Op een mooie dag kan je ook van de (wekelijkse) rondvaarten in de Haven van Gent genieten.
Een leerrijke en leuke ervaring die ik jullie van harte aanraad!