Oplossingen

Home / Archive by category "Oplossingen" (Page 2)

Kerselaarsparkjes Charles de Kerckhovelaan gered !

Tot voor kort woonde ik sinds mijn jeugd aan de Ijzerlaan te Gent en genoot van het mooie uitzicht op het parkje met de unieke Japanse kerselaars. Met de werken aan de as Kortrijksepoortstraat & Kortrijksesteenweg dreigden deze prachtige parkjes te verdwijnen.

De buurtbewoners spraken mij onmiddellijk bezorgd aan en ik maakte er een erezaak van om deze uniek parkjes alsnog te redden samen met het gedreven buurtcomité. Ik ondersteunde dan volkomen dit burgerinitiatief dat het gemeentedecreet biedt om zaken te veranderen. Het buurtcomité verzamelde gemakkelijk de nodige handtekeningen en deed haar zeg over de dreigende verdwijning van de parkjes in de Gentse gemeenteraad. Dit is Gent op zijn best.  Het toont de typische Gentse rebelsheid aan en is naar mijn mening het kenmerk van een echte stad. Het parkje en de Japanse kerselaars werden uiteindelijk gered door onze gezamenlijke inspanningen en onlangs vond er zelfs een “hanami”picknick plaats waar ik uiteraard op aanwezig was samen met de buurtbewoners. Dit zijn het soort verwezenlijkingen waar ik met plezier op terugkijk, omdat volharding en gezamenlijke inzet hebben geleid tot de redding van de parkjes, meer groen en het welzijn voor de buurtbewoners. Dagelijks verbaas ik mij nog over de schoonheid van het parkje dat zich midden het razende verkeer van de kleine Gentse ring bevindt. Het parkje dateert van 1950 en het ligt er perfect onderhouden bij.

Iets verder richting Heuvelpoort staat het prachtige monument voor Charles de Kerckhove de Denterghem.  Voor de inhuldiging van dat monument trok toen een indrukwekkende stoet door Gent, aangevoerd door de liberale Burgemeester Emile Braun. Het monument met de bijhorende imposante fontein, verwijzend naar de vier waterlopen van Gent, zal trouwens door mijn recente tussenkomst in de gemeenteraad eerstdaags opnieuw werken. Charles de Kerckhove de Denterghem was trouwens de drijvende kracht achter het oprichten van het  eerste burgerlijke ziekenhuis van Gent, De Bijloke, nu Jan Palfijn, waar ik nog tijdens mijn periode als OCMW-Raadslid deel uitmaakte van de Raad van Bestuur. Bovendien is hij bekend gebleven door de oprichting van de eerste burgerlijke begraafplaats, met name de Westerbegraafplaats, in de geschiedenisboeken beter bekend als het geuzenkerkhof. Het is diezelfde Charles die ook het Citadelpark heeft laten aanleggen en voorzitter is geweest van de Koninklijke Maatschappij voor landbouw en plantkunde, de organisator van de wereldbekende Gentse Floralien.

In het Citadelpark staat trouwens een prachtige kiosk die dringend aan renovatie toe was en door mijn tussenkomst (meer info) in ere zal worden hersteld. De voorbije vier jaren kon je bijvoorbeeld in het begin van de lente enkele dagen lang heerlijk wegdromen op jazzconcerten in de kiosk in het Citadelpark.  Het festival is nu geschrapt, maar maakt een doorstart met Citadelic, een vierdaags jazz-, performance en improvisatiefestival rond dezelfde kiosk. Het volledig programma vind je op de website van Citadelic.

Proper Gent

In het historisch centrum van de stad zijn er op het eerste zicht minder problemen op het vlak van netheid in de straten alhoewel ik mij met vele Gentenaars enorm kan ergeren aan de toestand van de Graslei na een zonnige dag.
Van zodra men echter iets buiten het historische centrum gaat, krijgen de inwoners van de stad en de deelgemeenten te maken met sluikstorten, vandalisme en overlast. Aangezien het hier gaat om een  structureel problemen is de verontwaardiging terecht en verwacht men een kordate aanpak van het stadsbestuur.

Ik heb de voorbije jaren ook op dit domein steeds getracht de vinger aan de pols te houden door de burgemeester en de bevoegde schepenen hierover herhaaldelijk te ondervragen.

Onder meer buurtbewoners van de Krijgslaan melden mij ‘kleine’ criminaliteit en overlast.
Zo werden bloembakken op vensterbanken vernield en vuilniszakken als voetbal gebruikt, waardoor het zwerfvuil rondslingert.
Bovendien werden ook heel wat autospiegels vernield of auto’s beschadigd door het dumpen van vuilniszakken op de wagens.
Ingevolge mijn vraag heeft het Wijkzorgteam van het commissariaat Nieuw Gent de Krijgslaan uitdrukkelijk meegenomen als ‘hotspot’ en is de toestand volgens de buurtbewoners opvallend verbeterd.

We hebben in Gent heel wat groene plekken en dat is goed.
Parken en pleinen zorgen voor sfeer en ontspanning.
Maar netheid is een absolute basisvoorwaarde om ervan te genieten.

Heel wat buurtbewoners wisten mij te melden het parkje aan de Lucas de Herestraat er al een tijdje niet echt netjes bijligt.
Ter plaatse kon ik inderdaad vaststellen dat er heel wat vuilniszakken worden achter gelaten en het parkje er gewoonweg vuil en onverzorgd bij ligt.
Op het pleintje werd zelfs een oude zetel achter gelaten en flesjes bier liggen verspreid over het hele park.
Daarenboven kreeg ik te horen dat er in het parkje geregeld nachtelijke fuiven doorgaan wat uiteraard lawaaioverlast met zich meebrengt.
De bevoegde schepen deelde mijn bezorgdheid en voortaan worden dan ook de stadswachten ingezet om toe te zien op de netheid en de veiligheid in het prachtige parkje.

Vandalisme is er jammer genoeg ook in de deelgemeenten.
Zo is er aan de Krijzeltand in Sint-Denijs-Westrem enkele jaren geleden het eerste, van een reeks, nieuwe Gentse openbare sanitaire voorzieningen ingehuldigd.
Op een gegeven moment stelde ik echter vast dat de toiletten reeds enige tijd afgesloten waren en dat de toiletten van de bibliotheek, iets verderop, als noodoplossing dienst deden als publiek sanitair.
Ten gevolge van mijn tussenkomst hierover in de gemeenteraad is er een speciale schoonmaakploeg opgestart waardoor het sanitair aan de Krijzeltand opnieuw is opengesteld en terug in nette staat ter beschikking staat van de burgers.

We moeten naar mijn aanvoelen in de toekomst nog meer inzetten op het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).
Hiermee kunnen mensen die overlast veroorzaken en feiten van vandalisme plegen administratief beboet worden.
Dergelijke feiten worden momenteel soms te weinig bestraft en ik zal blijven pleiten voor een kordate aanpak hiervan.
Met GAS kan er sneller worden opgetreden door boetes op te leggen zonder te moeten wachten op een rechterlijke uitspraak.
Op die manier wordt ontegensprekelijk de pakkans vergroot en worden overtreders daadwerkelijk gestraft wat een ontradend effect heeft.
Onze mooie stad verdient het immers om in al haar netheid en schoonheid te blijven stralen!

Jeugdig Gent

Spelen is ontegensprekelijk van wezenlijk belang voor kinderen. Al spelend leert een kind de wereld kennen. Een uitdagende omgeving stimuleert een kind om op onderzoek te gaan, dingen uit te proberen, te fantaseren en te veranderen waardoor het zelfstandiger wordt en zelfvertrouwen krijgt. Het is duidelijk dat wanneer een omgeving te weinig mogelijkheden biedt om nieuwe ervaringen op te doen, de drang om dingen uit te proberen vanzelf afneemt en de ontwikkeling van een kind geremd wordt.
In een stedelijke omgeving is buiten spelen echter niet altijd evident. Hoewel Gent een behoorlijk aantal parken met speeltuigen telt is dit tijdens de vakantieperiode op zich niet voldoende. Vele generatiegenoten onder jullie herinneren zich ongetwijfeld nog het lied ‘Als wij willen spelen’ van het Gentse theatergezelschap Stekelbees (1978), waarbij de kern van de boodschap was dat er voor kinderen gewoon geen plaats is om zich uit te leven. (Beluister het hier vanaf 1 minuut 28 seconden)

Nu is er sinds mijn eigen kinderperiode al één en ander veranderd en werd het aanbod aan speelplekken in het Gentse al behoorlijk uitgebreid. Kijk alvast eens op de website www.gent.be/speelterreinen alwaar je in één oogopslag alle speelterreinen en parken in je buurt kan terugvinden. Mijn goede vriend Mathias De Clercq besloot terecht als Schepen van Jeugd om nog een stapje verder te gaan en ontplooide bijkomende initiatieven tijdens de vakantieperiodes zodat kinderen in hun eigen buurt een fantastische vakantie kunnen beleven.

Je hoorde ongetwijfeld reeds van de Grabbel- en Swappas. Ingeburgerd zijn eveneens de speelstraten. Dat zijn normale straten die op vraag van ouders-buurtbewoners op bepaalde uren tijdens de vakantie autovrij gemaakt worden waardoor kinderen onbevreesd voor koning auto op straat kunnen spelen. Deze speelstraten zijn intussen uitgegroeid tot de ontmoetingsplaats voor de hele buurt waar elkeen gezellig samenkomt en elkaar beter leert kennen. Speelse wijken is ongeveer hetzelfde als de speelstraten, maar dan onder begeleiding en toezicht van enthousiaste animatoren van de Gentse jeugddienst en geëngageerde ouders.

De pretcamjonet, is een camionette boordevol speelmateriaal zoals circusmateriaal, verkleedmateriaal, fietsjes, een springkasteel etc die elke dag een ander pleintje aandoet.
De bouwcamjonet is een nieuw initiatief en gebaseerd op hetzelfde concept als de pretcamjonet maar bevat dan weer zagen, hamers, nagels, planken… waardoor kinderen kampen kunnen bouwen en knutselen.
De pretbisiklet is het kleine broertje van de pretcamjonet en is in essentie een bakfiets vol sport-, spel- en circusmateriaal. Anders dan de pretcamjonet stopt de pretbisiklet elke dag op een ander pleintje en komt hij wekelijks terug. Voor meer info omtrent de  pretcamjonet en de pretbisiklet kan je terecht op www.gent.be/ouders.

Uit het antwoord van de bevoegde Schepen voor Jeugd op mijn vraag (http://www.carldedecker.be/gemeenteraad/tussenkomsten/speelstraten-bouwcamionet) naar het succes van deze initiatieven blijkt dat deze in steeds toenemende mate gesmaakt worden door Gentse kinderen en hun ouders. Well done!

Ik wou dat ik in mijn kindertijd in het Gent van nu leefde waarbij ‘de groten’ een dergelijke aandacht en bekommernis voor de Gentse ‘kleintjes’ tentoonspreidden en ik zal alvast van al deze initiatieven gebruik maken met mijn zoon die binnenkort het levenslicht zal zien!

Iedereen mobiel

Open VLD heeft de Gentse mobiliteitsproblematiek altijd al hoog op de agenda geplaatst.
En ik wil als gemeenteraadslid niet alleen vandaag maar ook in de toekomst de vinger aan de pols houden.
Ongeruste buurtbewoners vertelden me over de problemen in de Baarleveldstraat in Drongen.
De straat slikt heel wat vrachtverkeer van en naar het industriepark en ondanks de gevaarlijke bocht houdt blijkbaar niet iedereen zich aan de snelheidsbeperking van 50 km per uur.
Met als gevolg veel ongevallen en menselijke schade.

Mijn vraag op de gemeenteraad om een meer structurele oplossing met een verkeersdrempel en éénrichtingsverkeer voor vrachtverkeer wordt momenteel grondig onderzocht.
Mijn voorstel voor meer politiecontroles zodat de wijk leefbaar blijft, krijgt nu al gevolg en zal zeker zijn effect niet missen.

Lees verder

Overlastteam Gentse politie actief

De laatste maanden stelde ik enkele vragen omtrent de problematiek van overlast (lees hier het artikel over overlast in de Krijgslaan) en sluikstorten (lees hier het artikel over sluikstorten in de Kortrijksepoortstraat) in heel wat Gentse wijken en mijn oproep om hier dringend iets aan te doen leidde tot de oprichting van een overlastteam binnen de Gentse politie.

Sinds enkele maanden is het overlastteam van de Gentse politie nu operationeel.
Samen met de extra agenten wil de stad Gent de overlast in bepaalde wijken consequent aanpakken.
De inzet van het overlastteam past binnen de wijkgerichte aanpak van de Stad Gent om allerlei vormen van overlast tegen te gaan die ik uitvoerig heb aangekaart door pertinente vragen te stellen in de gemeenteraad.
Het team is op dit moment vooral actief in de wijken Brugse Poort, Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Nieuw-Gent, Muide-Meulestede en Ledeberg en de eerste resultaten zijn alvast veelbelovend.

De voorbije jaren werd Gent immers geconfronteerd met een ongecontroleerde instroom van migranten uit de nieuwe EU-landen.
Dit heeft in diverse wijken geleid tot allerhande vormen van overlast.
We moeten hier kordaat tegen optreden en kunnen en mogen niet tolerant zijn voor asociaal gedrag.

Gent is een open en gastvrije stad, maar we mogen onze wijken niet aan hun lot overlaten.
Wie onze leefregels niet respecteert, moet daarop aangesproken worden en indien nodig beboet.
Kordaat optreden tegen alle vormen van overlast, kan de leefbaarheid van onze stad enkel ten goede komen.
Gent is een aangename en veilige stad om in te wonen, te werken en leven en dat moet zo blijven!
Ik zal hier alvast op toezien en deze problematiek verder opvolgen om alle vormen van overlast te bestrijden.

Maaltijden in ocmw rusthuizen


Onlangs heb ik over de middag een bezoek gebracht aan het Woonzorgcentrum Het Heiveld te Sint-Amandsberg.
Ik vind het immers zeer belangrijk dat de senioren die verblijven in een woonzorgcentrum kunnen genieten van lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden.
Ik heb hieromtrent dan ook een vraag gesteld en de bevestiging gekregen van OCMW voorzitter Geert Versnick dat er effectief heel wat aandacht wordt besteed aan de maaltijden.

Voor ik gemeenteraadslid werd, was ik actief als OCMW-raadslid. De werking van het OCMW, in zijn vele facetten, blijft mij dan ook ten zeerste bezighouden.

Enige tijd geleden bleek uit een studie dat zestien procent van de bejaarden te kampen heeft met ondervoeding en de conclusie van het rapport was dat ondervoeding een sluimerend probleem is in rust- en ziekenhuizen.

Het is belangrijk dat de senioren die verblijven in een woonzorgcentrum kunnen genieten van goede maaltijden.
In eerste instantie is dit uiteraard essentieel voor de gezondheid van de bewoners maar ook voor het welbehagen en het zich goed voelen in  het woonzorgcentrum.
De koele eetzalen van vroeger zijn dan ook verleden tijd: deze zijn vervangen door huiselijke en gezellige eetplaatsen.

Voldoende reden om tussen te komen in de gemeenteraad. OCMW voorzitter Geert Versnick bevestigde dat er heel wat aandacht wordt besteed aan de maaltijden: deze zijn afwisselend en afgestemd op de individuele noden van de senioren.
Zo wordt er extra gelet op mensen met kauw- en slikproblemen of andere gezondheidsproblemen. Die kunnen ze melden via verscheidene kanalen.

OCMW Gent werkt volgens een gezondheidscharter: “Het smaakt goed, het doet goed”.
Dit charter is een werkbasis voor de menuplanning en een middel om te communiceren rond gezonde en evenwichtige voeding.

Om dit alles van nabij op te volgen, heb ik een bezoek gebracht aan WZC Het Heiveld te Sint-Amandsberg.
Tijdens het middagmaal heb ik zelf kunnen vaststellen dat de bewoners inderdaad zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de maaltijden.
Hierover kan ik alleen maar tevreden zijn en met mij alle Gentenaars die bezorgd zijn over het welzijn van onze Gentse senioren.