Iedereen mobiel

Home / Blog / Iedereen mobiel

Open VLD heeft de Gentse mobiliteitsproblematiek altijd al hoog op de agenda geplaatst.
En ik wil als gemeenteraadslid niet alleen vandaag maar ook in de toekomst de vinger aan de pols houden.
Ongeruste buurtbewoners vertelden me over de problemen in de Baarleveldstraat in Drongen.
De straat slikt heel wat vrachtverkeer van en naar het industriepark en ondanks de gevaarlijke bocht houdt blijkbaar niet iedereen zich aan de snelheidsbeperking van 50 km per uur.
Met als gevolg veel ongevallen en menselijke schade.

Mijn vraag op de gemeenteraad om een meer structurele oplossing met een verkeersdrempel en éénrichtingsverkeer voor vrachtverkeer wordt momenteel grondig onderzocht.
Mijn voorstel voor meer politiecontroles zodat de wijk leefbaar blijft, krijgt nu al gevolg en zal zeker zijn effect niet missen.

Ik wil echter ook de Gentse mobiliteit in zijn globaliteit niet uit het oog verliezen, want Open VLD Gent is altijd voorstander geweest van een én-én beleid inzake mobiliteit.
Ook de recent aangekondigde besparingen bij De Lijn met het verdwijnen van de avond-en nachtbussen is gewoonweg onaanvaardbaar.
Zoals elke maatregel die de Gentse middenstand, horeca, en toerisme schade zou berokkenen.

Deze problematiek heb ik dan ook recent aangekaart in de commissie Openbare werken en Stedenbouw.
We moeten iedereen de keuze en mogelijkheden bieden om naar Gent te komen op zijn of haar eigen manier.
Via Flanders Expo, de Park&Ride in Oostakker of met de wagen tot aan de parkings in het centrum.
Samen met onze fractie heb ik alvast kunnen bekomen dat voortaan het eerste kwartier gratis mag worden geparkeerd in de binnenstad.
Alweer een belofte uit mijn verkiezingsprogramma die ik kan nakomen om onze lokale middenstand verder te laten bloeien.

Gent ontwierp onder impuls van toenmalig Schepen Sas van Rouveroij een allesomvattend mobiliteitsplan met een verkeersluwe binnenstad.
Ik blijf pleiten voor gedurfde innovatie in duurzame mobiliteit met dynamische parkeergeleiders, meer parkeergarages ondermeer aan de Zuid en een halt aan de afkalving van het openbaar vervoer.
Ik wil voor iedereen van voetganger over fietser tot tram- en busgebruiker én de automobilist een veilige en comfortabele verplaatsing garanderen in Gent.
Dit vraagt om een nieuw mobiliteitsplan met gedurfde oplossingen en waarom niet dromen zoals goede collega Mathias De Clercq voor meer vervoer via de Gentse waterwegen!

One thought on “Iedereen mobiel

Comments are closed.