Kiosk Citadelpark

Home / Blog / Kiosk Citadelpark

De fraaie kiosk in het midden van het Citadelpark wordt jammer genoeg door vandalen en dieven vernield. Het toegangshekje en grote stukken van de gietijzeren omheining zijn reeds verdwenen van dit prachtige ontwerp van Van Rysselberghe uit 1885.

  • Is de Schepen bereid om deze kiosk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en de nodige maatregelen te nemen om verder vandalisme tegen te gaan?
  • Wat is de stand van zaken in de procedure die reeds werd opgestart om deze unieke kiosk te beschermen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord Schepen Peeters:

De Stad is bezig rond het masterplan, waar de kiosk een rol zal toebedeeld krijgen, want het is geenszins de bedoeling om ze te laten verloederen. Voor deze legislatuur zijn de middelen voor de restauratie echter niet voorhanden. Dringende instandhoudingswerken zullen wel gebeuren indien echt noodzakelijk. Het masterplan zal in de komende twee jaar worden opgemaakt en zal een nieuwe visie geven op het park en de rol van deze bouwelementen daarin. Op basis daarvan kan een gerichte restauratiecampagne worden opgestart.

Schepen Decaluwe:

De kiosk is beschermd als een onderdeel van het beschermde landschap “het Citadelpark” (KB 30-05-1984). Voor de restauratie van elementen in een beschermd landschap kan een onderhoudspremie worden aangevraagd. Deze onderhoudspremie dient voor de ondersteuning en de stimulering van instandhouding- en onderhoudswerken. De onderhoudspremie bedraagt 40% en wordt onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde werkzaamheden (zoals restauratiewerken aan de kiosk) toegekend. Dat zou eventueel voor een deel van de werkzaamheden aan de kiosk kunnen worden aangevraagd.

Wanneer er een landschapsbeheerplan wordt opgemaakt en goedgekeurd door de bevoegde minister, zouden restauratiewerken voor 70% kunnen worden betoelaagd. Deze premie van het Vlaamse Gewest geldt voor de kosten van instandhoudings-, onderhouds-, herstel- en verbeteringswerkzaamheden. Ook hier gelden bepaalde voorwaarden voor de toekenning van de premie. Het uitvoeringsbesluit legt tevens de procedure vast voor de opmaak van het beheerplan en bepaalt hoe het beheerplan er moet uitzien. Niet alleen inventarisatie is hierbij van belang maar vooral een toekomstvisie en beheer op langere termijn moeten worden vastgelegd.

Een bescherming als monument van de kiosk is voor de Vlaamse overheid (Ruimte & Erfgoed) geen prioriteit aangezien de bescherming als landschap afdoende zou moeten zijn om de erfgoedwaarde ervan te vrijwaren. Bovendien bestaan er al mogelijkheden om de restauratie ervan te subsidiƫren. Het landschapsbeheersplan moet dus worden opgesteld.

Er is een masterclass geweest waar een aantal resultaten zijn uit voortgekomen. De schepen zal vragen of deze stukken kunnen worden opgestuurd. Er moet voor een Stad volledig gedragen plan komen voor alle onderdelen van het Citadelpark.

2 thoughts on “Kiosk Citadelpark

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.