Overlast Krijgslaan

Home / Blog / Overlast Krijgslaan
Een stad die er niet proper bij ligt is een belangrijke bron van ergernis voor buurtbewoners. De buurtbewoners van de Krijgslaan doen echter heel wat inspanningen om het openbare domein in hun buurt aangenaam en netjes te houden.
De laatste weken dienen heel wat bezorgde buurtbewoners jammer genoeg vast te stellen dat hun bloembakken op vensterbanken worden vernield en hun vuilniszakken als voetbal worden gebruikt, waardoor het zwerfvuil rondslingert. Bovendien werden ook heel wat autospiegels vernield of auto’s beschadigd door het dumpen van vuilniszakken op de wagens.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Is de burgemeester bereid om in deze buurt de (politie)controles op te voeren en maatregelen te nemen om tot een structurele oplossing te komen voor deze overlastproblemen aan de Krijgslaan?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

De plaatsen en buurten waar deze vormen van vandalisme en overlast zich voornamelijk voordoen zijn bij de wijkpolitie doorgaans gekend en er wordt daar bijgevolg geregeld gepatrouilleerd tijdens nachtelijke overlastacties.

Dat dit fenomeen zich ook op de Krijgslaan regelmatig voordeed, daar was het wijkcommissariaat echter niet van op de hoogte De buurtinspecteur, noch de leden van ons Wijkzorgteam werden hierover aangesproken. Nochtans werden sinds 1 oktober 2011 tot vandaag in die omgeving reeds 152 uren nabijheidspatrouilles uitgevoerd, tijdens dewelke de agenten kunnen aangesproken worden. Via dit kanaal werd evenwel geen enkele klacht genoteerd.

In de criminaliteitscijfers van de Krijgslaan, staan sinds 1 oktober 2011 tot vandaag slechts twee aangiftes geregistreerd inzake vandalisme aan voertuigen. Deze twee feiten gebeurden in de nacht van 21 op 22 november 2011.

Het wijkcommissariaat organiseert maandelijks nachtelijke overlastacties. Deze acties zijn vooral gericht naar de gekende overlastfenomenen rond het St.-Pietersstation, in de ‘prioritaire’ wijk Nieuw Gent en uiteraard ook in de buurt waar de studenten vertoeven… . Om te vermijden dat de reguliere wijkwerking in het gedrang zou komen is het onmogelijk om deze nachtelijke acties en patrouilles bestendig op te drijven. Wel werd het O-team in het leven geroepen dat sinds zijn ontstaan – in deze materie – reeds mooie resultaten boekte.

Samen met het O-team zal het Wijkzorgteam van het wijkcommissariaat Nieuw Gent de Krijgslaan meenemen als ‘hotspot’. De wijkcommissaris roept de buurtbewoners en de benadeelden op melding te maken van alle vormen van overlast. Enkel op die manier kan de LPZ Gent haar patrouilles beter oriënteren en sturen.

Daniël Termont
Burgemeester

2 thoughts on “Overlast Krijgslaan

Comments are closed.