Proper Gent

Home / Blog / Proper Gent

In het historisch centrum van de stad zijn er op het eerste zicht minder problemen op het vlak van netheid in de straten alhoewel ik mij met vele Gentenaars enorm kan ergeren aan de toestand van de Graslei na een zonnige dag.
Van zodra men echter iets buiten het historische centrum gaat, krijgen de inwoners van de stad en de deelgemeenten te maken met sluikstorten, vandalisme en overlast. Aangezien het hier gaat om een  structureel problemen is de verontwaardiging terecht en verwacht men een kordate aanpak van het stadsbestuur.

Ik heb de voorbije jaren ook op dit domein steeds getracht de vinger aan de pols te houden door de burgemeester en de bevoegde schepenen hierover herhaaldelijk te ondervragen.

Onder meer buurtbewoners van de Krijgslaan melden mij ‘kleine’ criminaliteit en overlast.
Zo werden bloembakken op vensterbanken vernield en vuilniszakken als voetbal gebruikt, waardoor het zwerfvuil rondslingert.
Bovendien werden ook heel wat autospiegels vernield of auto’s beschadigd door het dumpen van vuilniszakken op de wagens.
Ingevolge mijn vraag heeft het Wijkzorgteam van het commissariaat Nieuw Gent de Krijgslaan uitdrukkelijk meegenomen als ‘hotspot’ en is de toestand volgens de buurtbewoners opvallend verbeterd.

We hebben in Gent heel wat groene plekken en dat is goed.
Parken en pleinen zorgen voor sfeer en ontspanning.
Maar netheid is een absolute basisvoorwaarde om ervan te genieten.

Heel wat buurtbewoners wisten mij te melden het parkje aan de Lucas de Herestraat er al een tijdje niet echt netjes bijligt.
Ter plaatse kon ik inderdaad vaststellen dat er heel wat vuilniszakken worden achter gelaten en het parkje er gewoonweg vuil en onverzorgd bij ligt.
Op het pleintje werd zelfs een oude zetel achter gelaten en flesjes bier liggen verspreid over het hele park.
Daarenboven kreeg ik te horen dat er in het parkje geregeld nachtelijke fuiven doorgaan wat uiteraard lawaaioverlast met zich meebrengt.
De bevoegde schepen deelde mijn bezorgdheid en voortaan worden dan ook de stadswachten ingezet om toe te zien op de netheid en de veiligheid in het prachtige parkje.

Vandalisme is er jammer genoeg ook in de deelgemeenten.
Zo is er aan de Krijzeltand in Sint-Denijs-Westrem enkele jaren geleden het eerste, van een reeks, nieuwe Gentse openbare sanitaire voorzieningen ingehuldigd.
Op een gegeven moment stelde ik echter vast dat de toiletten reeds enige tijd afgesloten waren en dat de toiletten van de bibliotheek, iets verderop, als noodoplossing dienst deden als publiek sanitair.
Ten gevolge van mijn tussenkomst hierover in de gemeenteraad is er een speciale schoonmaakploeg opgestart waardoor het sanitair aan de Krijzeltand opnieuw is opengesteld en terug in nette staat ter beschikking staat van de burgers.

We moeten naar mijn aanvoelen in de toekomst nog meer inzetten op het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).
Hiermee kunnen mensen die overlast veroorzaken en feiten van vandalisme plegen administratief beboet worden.
Dergelijke feiten worden momenteel soms te weinig bestraft en ik zal blijven pleiten voor een kordate aanpak hiervan.
Met GAS kan er sneller worden opgetreden door boetes op te leggen zonder te moeten wachten op een rechterlijke uitspraak.
Op die manier wordt ontegensprekelijk de pakkans vergroot en worden overtreders daadwerkelijk gestraft wat een ontradend effect heeft.
Onze mooie stad verdient het immers om in al haar netheid en schoonheid te blijven stralen!