Ontvangst nieuwe inwoners

Home / Blog / Ontvangst nieuwe inwoners

De Stad Gent heeft de goede gewoonte om op geregelde basis de nieuwe inwoners van de stad te verwelkomen op het stadhuis en in te lichten over het uitgebreide aanbod die onze stad te bieden heeft.

Dit is ontegensprekelijk een succesformule die druk wordt bijgewoond en waar ik met vele schepenen en gemeenteraadsleden trouw op aanwezig ben om onze nieuwe inwoners van harte te verwelkomen.

Ik wens U echter in kennis te stellen van het feit dat jammer genoeg enkele nieuwe Gentenaars die reeds een tijdje in onze stad wonen mij wisten te melden dat ze geen uitnodiging mochten ontvangen voor deze ontvangst en concreet wens ik U dan ook te vragen hoe dit komt? Op welke gestructureerde manier worden onze nieuwe inwoners in kennis gesteld van de ontvangst en heeft men al kritisch nagegaan of elkeen wel degelijk wordt uitgenodigd?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Nieuwe inwoners krijgen (per gezin) bij inschrijving in AC Zuid of hun Dienstencentrum een kartonnen koffertje ‘Thuis in Gent’. Hierin vinden ze allerlei wegwijsinfo: cultuurfolders, plannen, info over IVAGO… Tevens vinden ze in deze koffer een uitnodigingskaart voor de ontvangst van nieuwe inwoners die vier keer per jaar plaatsvindt in het stadhuis. Op de kaart lezen de nieuwe Gentenaars op welke datum ze verwacht worden en hoe ze kunnen inschrijven (via mail, telefoon, post) voor deze ontvangst. In 2010 werden op deze manier 2.826 koffertjes verspreid.

Regelmatig is er overleg met de medewerkers van de Dienst Burgerzaken die instaan voor de inschrijving zodat zij zeker instaan voor de verdeling van deze koffertjes. Bovendien zal vanaf nu, om te vermijden dat de mensen er geen acht op slaan, de uitnodiging in een opvallende gekleurde envelop met ‘Uitnodiging’ er op worden gestopt. Wie de uitnodiging dan toch nog te laat zou hebben gezien, mag altijd Gentinfo bellen om op de volgende ontvangst aanwezig te zijn.

Daniël Termont
Burgemeester

One thought on “Ontvangst nieuwe inwoners

Comments are closed.