Daadkrachtige overheid

Home / Blog / Daadkrachtige overheid

Dank zij de Gentse liberalen geniet je in Gent van de laagste belastingdruk van alle Belgische grootsteden. En ook in de toekomst zeggen we resoluut neen tegen elke verhoging van de stedelijke personenbelasting!

Als Gentenaar ben ik fier op mijn geboortestad. Gent is de voorbije decennia vernieuwd en verbeterd. Van een grijze industriestad evolueerde ze naar een bruisende stad van kennis en cultuur. Het resultaat van een degelijk bestuur en van keuzes die (laten we eerlijk zijn) vaak door liberalen zijn gemaakt of geïnspireerd werden. Ik denk maar aan het mobiliteitsplan, een stadskas in evenwicht en de laagste belastingdruk van alle Belgische grootsteden.

Sinds de financiële crisis losbarstte in 2008 is dit gegeven niet meer van het toneel verdwenen. Maar crisissen zijn uitdagingen. De uitdaging voor de volgende legislatuur is dan ook duidelijk: de gezonde Gentse financiën op koers te houden. Dat kan volgens ons met een kleinere maar efficiënte overheid die doordacht en efficiënt bestuurt én door een slagkrachtigere organisatie van de stadsdiensten.  Het enige alternatief: belastingverhoging is voor mij en de Gentse Open VLD uitgesloten.

Gelukkig heeft de Gentse financiële koers onder liberale vlag ons de afgelopen 30 jaar veel voorspoed en stabiliteit gebracht en tevens de mogelijkheid geboden om een spaarpotje aan te leggen die ons de komende jaren de nodige financiële zekerheden kan bieden in economisch onweer.

Maar een daadkrachtige overheid gaat verder dan een gezonde boekhouding. Het Gentse stadsbestuur moet de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen en blijven verbeteren.

Zo wens ik met de Gentse Open VLD de complexe structuur van onze stedelijke instellingen te vereenvoudigden om ervoor te zorgen dat de Gentenaar kan genieten van een snelle, flexibele en efficiënte dienstverlening. Daarom is het belangrijk om het kloppend hart van de Gentse administratie te centraliseren, onder meer via een duurzaam aankoop- en investeringsbeleid.

Dit biedt een aanzienlijk kostenvoordeel op gebied van infrastructuur en energieverbruik.

Aan de andere kant willen liberalen echter ook blijvend investeren in de eigenheid van de randgemeenten. Mensen moeten ook in hun eigen deelgemeente of wijk toegang hebben tot een laagdrempelige  lokale-, kwalitatieve- en maximaal bereikbare dienstverlening.

Ondanks de crisis en de talloze investeringen in de stad werden de belastingen in Gent niet verhoogd. En ook in de toekomst zeg ik resoluut nee tegen elke verhoging van de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de bedrijfsbelasting. Onze liberale aanpak heeft er in de loop van de laatste decennia voor gezorgd dat Gent is kunnen uitgroeien tot een creatieve en innovatieve stad met internationale uitstraling. Daarom dat ik oprecht overtuigd ben dat het verder zetten van het liberaal financieel beleid broodnodig is voor Gent en de Gentenaar.

One thought on “Daadkrachtige overheid

Comments are closed.