Actiepunt 8

Home / Blog / Actiepunt 8

Gent: geen belastingverhoging

Dankzij de liberalen zijn we in Gent terecht fier op een stadskas in evenwicht en de laagste belastingsdruk van alle Vlaamse grootsteden.

De komende jaren moeten we dit beleid onverkort verder zetten.
Een belastingverhoging doorvoeren in de volgende legislatuur is voor mij onaanvaardbaar.
Het budget kan ook de komende jaren in evenwicht blijven, indien binnen de stedelijke overheid de juiste hervormingen worden doorgevoerd.

Lees ook: