Gent: een stad van ondernemers

Home / Blog / Gent: een stad van ondernemers

Dat Gent een bruisende en creatieve stad is waar altijd iets te beleven valt, hoeft geen betoog. Een stad kan echter niet alleen daarop teren: een gezonde, leefbare stad waar het goed vertoeven is, heeft nood aan ondernemers en een ondernemingsvriendelijk klimaat.

Europa bevindt zich in zwaar onweer. Iedere dag horen we hoe hard de financiële crisis toeslaat in Griekenland, Spanje, Ierland of Portugal. In België kampen we met een achterstand inzake concurrentiekracht en komen de donkere wolken van de financiële crisis aan de horizon aanzetten. Dit heeft ongetwijfeld een effect op iedereen in de samenleving. Ook in Gent.

Toch beschikt Gent over unieke troeven om dit onweer te trotseren. De Gentse haven en een hoogstaand onderwijsaanbod zijn bijvoorbeeld troeven voor een ondernemende, creatieve en innoverende stad, nu en in de toekomst. Dat Gent een bruisende en creatieve stad is waar altijd iets te beleven valt, hoeft geen betoog. Een stad kan echter niet alleen daarop teren: een gezonde, leefbare stad waar het goed vertoeven is, heeft nood aan ondernemers en een ondernemingsvriendelijk beleid. Het starten van een eigen zaak en vervolgens het hart en de ziel erin leggen moet gestimuleerd worden door een ondersteunend beleid. En dit zeker niet alleen op nationaal of regionaal vlak, maar zeker ook op stadsniveau.

Ondertussen kan een stimulerend economisch beleid helpen om ondernemers en startende zelfstandigen te ondersteunen, zodat zij vanop de economische frontlinie kunnen bijdragen om welvaart en welzijn te creëren. Een ondernemingsvriendelijk beleid is dus cruciaal voor groei, niet de demagogische gratis bussen waar Steve Stevaert zo mee scoorde! Uitdelen is makkelijk, maar het moet van ergens komen …

Ikzelf ben hier als liberaal bijzonder mee begaan: kansen bieden aan elke inwoner van onze mooie stad is maar mogelijk indien er voldoende middelen ter beschikking zijn. Onder andere ondernemers en zelfstandigen zorgen hiervoor en verdienen dan ook de nodige aandacht en een beleid afgestemd op hun specifieke noden en problemen.

Zo is er onder impuls van mijn goede vriend Schepen Mathias De Clercq in de afgelopen legislatuur een ‘Ondersteuningspunt Ondernemers Gent” (OOG) (http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTE3NTU4NQ.html) opgericht. Wat Gentinfo is voor de burger, is het OOG voor de Gentse ondernemers: één centraal aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen voor advies en al hun vragen.

OOG moet ondernemers wegwijs maken doorheen alle stedelijke diensten en procedures. Ze worden dus niet langer van het kastje naar de muur gestuurd, maar kunnen terecht op één centraal aanspreekpunt bij de Stad Gent waar ze snel en efficiënt geholpen worden. Maar ook starters verdienen de nodige aandacht. Daarvoor werd een Startersbeleid uitgewerkt, via het zogenaamde starterscontract (http://www.durfondernemen.be/sites/durfondernemen.elis.ugent.be/files/StadGent.pdf). Dit is een overeenkomst van rechten en plichten. Zo verhoogt het starterscontract de slaagkansen van starters door financiële steun maar eist de stad Gent  anderzijds dat starters zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een boekhouder, een businessplan opstellen en ervoor zorgen dat ze bijkomende opleidingen volgen. Via het starterscontract geeft de stad Gent aldus startende  zelfstandigen een duwtje in de rug. Voor dat nieuwe startersbeleid kwam de voorbije zes jaar een budget vrij van maar liefst 1,9 miljoen euro. Al meer dan 120 starterscontracten werden goedgekeurd en zelf droeg ik mijn steentje bij door twee bevriende startende ondernemers te wijzen op de ondersteuning die ze konden genieten vanuit onze stad.

In maart werden de Gentse ondernemers van 2012 verkozen. De ideale gelegenheid om onze Gentse ondernemers persoonlijk een hart onder de riem te steken en ze met volle kracht te ondersteunen.
Omdat ik het belang van lokaal ondernemerschap ten volle besef, was ik alvast  met veel plezier aanwezig op de uitreiking.

In de gemeenteraad hield ik ook volgende bevlogen tussenkomst :”De Stad verlaagt met dit unieke aanspreekpunt de administratieve last voor ondernemers. Het OOG zorgt ervoor dat ondernemers snel hun weg vinden in de stedelijke diensten, procedures en regelgeving. Deze kosten- en tijdsbesparing maakt van Gent een nog meer ondernemingsvriendelijke stad.”
Gent, een stad waar het goed wonen, leven en werken is. Daar blijf ik me, net als de voorbije 6 jaar, elke dag opnieuw voor inzetten.