Actiepunt 7

Home / Blog / Actiepunt 7

Iedereen Gentenaar

Gentenaars zijn eigenzinnig en vormen daardoor een maatschappij die open staat ten aanzien van de de wereld en ieders eigenheid, met dien verstande dat iedereen zich aan elkaar aanpast en het samenleven laat primeren.

Voor een Gentenaar is er dan ook geen verschil tussen een man en een vrouw.
Als OCMW-raadslid pleitte ik consequent voor de verplichte inburgering als voorwaarde om al dan niet OCMW-steun te bekomen.

EU-onderdanen zijn immers wettelijk niet verplicht een inburgeringstraject te volgen.
Gent kent de afgelopen jaren een sterke instroom uit Centraal- en Oost-Europa.

Ook voor deze groep is het volgen van een inburgeringstraject naar mijn ervaring een absolute voorwaarde om hun integratie en arbeidskansen te verhogen.
Wie OCMW-steun geniet, zou moeten verplicht worden een dergelijk traject te volgen. Voor wat hoort wat.

Lees ook: