Search Results for: verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid Herman Teirlinckstraat Oostakker

De verkeersdruk en de verkeerssituatie in de Herman Teirlinckstraat in Oostakker geeft aanleiding tot de nodige overlast voor de buurtbewoners. Het valt op dat deze straat veel verkeer te slikken krijgt en door sommigen als een snelweg wordt gebruikt. Gemeenteraadslid Carl De Decker vraagt of er een duidelijk verkeersbord met de toegelaten snelheid kan geplaatst…

Verkeersveiligheid Jozef Cardijnlaan Oostakker

Sinds de heraanleg van de Gentstraat is de verkeersdruk en de verkeerssituatie in de Jozef Cardijnlaan in Oostakker grondig gewijzigd met de nodige overlast voor de buurtbewoners tot gevolg. Het valt op dat deze straat nu veel meer verkeer te slikken krijgt als verbindingsweg tussen de Laurentiuslaan en de Wolfputstraat en door sommigen als een snelweg wordt gebruikt….

Verkeersveiligheid De Dreef-Beelbroeckstraat Oostakker

Buurtbewoners in de nieuwe verkaveling ‘De Dreef’ te Oostakker melden mij een gevaarlijke verkeerssituatie in hun straat aangezien deze aansluit op de drukke Beelbroeckstraat. Op het kruispunt staan er geen verkeersborden of stopstreep. Volgens de wegcode geldt er dus voorrang van rechts maar in de praktijk blijkt dat deze voorrang nauwelijks wordt gegeven door voertuigen die in de Beelbroeckstraat vaak…

Verkeerssituatie rondom de basisschool De Letterdoos te Oostakker

In het antwoord op de vraag van collega De Decker in het vragenuurtje van 25 januari 2021 hoorden we dat schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw ook werk wenst te maken van veiligere schoolomgevingen te Gent. Gemeenteraadslid Mattias De Vuyst verkreeg enkele meldingen omtrent de schoolomgeving “De Letterdoos”. De zone 30 zou er niet altijd even…

Carl vraagt streng optreden tegen fietsers in winkelstraten

Het was gemeenteraadslid Carl De Decker al een tijdje opgevallen: in de Gentse binnenstad wordt jammer genoeg nog vaak door fietsers gefietst op de uren dat dit verboden is. Enkele middenstanders in de Mageleinstraat en de Koestraat deden de melding dat er hierdoor al verschillende ongelukken gebeurden op drukke momenten overdag. In het vragenuurtje van…

Verlichting Waterdreefpad Oostakker

Sinds 2 jaar is er een mooi wandel-en fietspad in het Waterdreefpad te Oostakker maar jammer genoeg is dit pad nog altijd onverlicht wat de veiligheid in het gedrang brengt van voornamelijk de fietsers tijdens de donkere avonden in de winter. Recent werden er ook paaltjes geplaatst aan de ingang lang beide kanten met vooral…

Betere afstelling van de verkeerslichten kruispunt Antwerpse Steenweg

Gemeenteraadslid Carl De Decker kaartte in het verleden al meerdere malen de dringende heraanleg van het kruispunt aan de Antwerpse steenweg met de Orchideestraat aan. Hij volgt de concrete realisatie dan ook van dichtbij op. De realiteit is jammer genoeg dat het nog even zal duren voor de uiteindelijke heraanleg van het kruispunt effectief zal…

Spiegel hoek Chiro Lourdes Groenstraat Oostakker

Chiro Lourdes kent een schitterende werking in de Groenstraat te Oostakker met bijzonder veel leden. De leiding van de meisjeschiro vestigde de aandacht van raadslid Carl De Decker op een gevaarlijke verkeerssituatie aan de oprit van het lokaal waarbij de talrijke fietsende jongeren in gevaarlijke verkeerssituaties terecht komen en recent bijna een kind werd overreden….

Paaltjes Rapenburgstraat/Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel

Buurtbewoners melden nog steeds de gevaarlijke situatie dat er slechts aan één kant van de rijbaan paaltjes werden geïnstalleerd ter hoogte van de Rapenburgstraat en Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel. Hierdoor wordt de andere kant blijvend stuk gereden door landbouwvoertuigen die daar dagelijks passeren en de verkeersveiligheid en de aanpalende huizen in gevaar brengen. In uw…

Putten wegdek Gent

De laatste maanden diende ik meerdere schriftelijke vragen in omtrent putten in het wegdek op Gents grondgebied aangezien de verkeersveiligheid hier vaak onder lijdt. Het aantal meldingen dat mij bereikt via buurtbewoners is dermate hoog dat we kunnen spreken van een structureel probleem aangezien deze putten vaak maandenlang onaangeroerd blijven liggen. Als huidige voorbeelden kan…