Mobiliteit

Home / Archive by category "Mobiliteit"
Parkeerdruk UZ Gent

Parkeerdruk UZ Gent

In het vragenuurtje van november kaartte ik reeds de problematische parkeerdruk op de campus van het UZ Gent aan en in uw antwoord beloofde U in overleg te gaan met het UZ Gent. Is dit intussen reeds gebeurd en welke constructieve oplossingen werden hierop aangekaart?

In uw antwoord merkte u op dat er geen controles zijn en iedereen vrij kan parkeren maar in de praktijk is controle onmogelijk. Een ziekenhuisparking is immers per definitie een publiek toegankelijke parking omdat bezoekende familieleden of kennissen van patiënten steeds toegang moeten hebben, alsook iedere niet vooraf aangekondigde patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Het UZ Gent kan en mag niet als een gewoon bedrijf mag worden beschouwd. Het UZ Gent is immers een continubedrijf 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7. Zieke patiënten zijn meestal ook niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen en thuiswerken is voor de overgrote meerderheid van het personeel niet mogelijk gezien de noodzakelijke zorgen. Is de schepen bereid om met deze elementen rekening te houden bij zijn analyse?

U gaf ook aan dat U betwijfelde of de parking ook gebruikt wordt als een park & ride maar een recente enquêtering door De Lijn van reizigers die in het UZ Gent van tram 4 stappen spreekt boekdelen. De parking van het UZ Gent ligt volgens vele bezoekers gunstiger dan de park-and-rides van de Stad Gent en wordt dus ook gebruikt door winkelende bezoekers van het centrum als vervangparking voor de (ondergrondse) centrumparkings, die duurder zijn dan de ziekenhuisparking.

Tenslotte gaf U bij mijn vraag over een toelating tot capaciteitsuitbreiding het antwoord dat U dit als de laatste optie zag. Het gebrek aan concrete gegevens omtrent de parkeerdruk werd hier aangekaart maar uit regelmatige tellingen door het UZ Gent zelf kan met een vrij hoge nauwkeurigheid worden afgeleid dat er een tekort is van 500 à 600 parkeerplaatsen. Ik stel mij trouwens de vraag waarom het UZ Gent zwaar zou willen investeren in bijkomende parkings indien er geen tekort zou zijn aan plaatsen?

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid om alsnog de piste van capaciteitsuitbreiding te overwegen ingevolge de problematische parkeerdruk op het UZ Gent?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Langparkeren R4-Brug Gentstraat in Oostakker

Langparkeren R4-Brug Gentstraat in Oostakker

Op de R4-brug ter hoogte van de Gentstraat te Oostakker parkeren momenteel opvallend veel vrachtwagens gedurende lange periodes. Hierdoor zijn deze plaatsen niet meer beschikbaar voor buurtbewoners en pendelaars die hun auto daar wensen te parkeren teneinde gebruik te kunnen maken van de nabijgelegen halte van het openbaar vervoer.

Deze parkeerstrook kan bij de heraanleg van Oostakkerdorp trouwens een valabel alternatief bieden voor autogebruikers die langer wensen te parkeren en gebruik willen maken van het openbaar vervoer.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of deze parkeerstrook verkeerstechnisch voorbehouden kan worden voor langparkeren van personenauto’s van pendelaars en buurtbewoners?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Dat is zeker geen slechte suggestie.

We zijn momenteel al bezig met het uittekenen van een veilige fietsoversteek ter hoogte van de Okay in de Gentstraat. Tegelijkertijd zullen we een klein stuk van die parkeerstrook in de directe omgeving van de Okay en de huizen aan de overzijde vergroenen, zodat het parkeren van vrachtwagens daar onmogelijk wordt gemaakt.

De rest van de parkeerstrook op en over de brug blijft wel bestaan en ik zal zeker laten onderzoeken of daarvan minstens een deel kan worden voorbehouden voor personenwagens.

Maar u zal het met mij eens zijn, collega De Decker, dat we ook de economie nog voldoende kansen moeten geven en dus ook het parkeren van vrachtwagens niet overal onmogelijk kunnen maken. In de zone aan de brug zonder directe omwonenden kunnen vrachtwagens nog worden geparkeerd zonder overlast te bezorgen. Indien we daar overgaan tot een totaal verbod, moeten we ons ervan bewust zijn dat deze problematiek zich zal verschuiven naar plekken waar er wellicht meer hinder van wordt ondervonden.

Uw vraag wordt dus verder onderzocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Mobiliteit: Open VLD Gent gaat voor én-en verhaal

Open VLD Gent pleit resoluut voor een duurzaam mobiliteitsbeleid met een grotere veiligheid en een betere verkeersleefbaarheid. Een én-én verhaal waarbij de ene vervoersvorm de andere niet uitsluit.

Een stad als Gent staat of valt met een doordACHT mobiliteitsbeleid. Op dat vlak hebben we met de Open VLD in Gent reeds lang een ijzersterke reputatie. Het was immers onze voormalige eerste schepen Sas Van Rouveroij die destijds het toen revolutionaire mobiliteitsplan heeft ontworpen. Aanvankelijk werd er uitvoerig kritiek gespuid maar elkeen is er het intussen over eens dat dit een doordACHTe mobiliteitsvisie was die overal navolging kreeg.
Bij Open VLD Gent vinden we dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om naar onze mooie stad te komen op de manier die hij of zij verkiest. Andere partijen hebben op het vlak van mobiliteit ontegensprekelijk last van een tunnelvisie.

Sp.a wil ons allemaal op het openbaar vervoer en de supertrams. Supertrams waarvoor de pas recent aangepaste op- en afstapplaatsen alweer zouden moeten worden aangepast, hetgeen ik in de commissie mobiliteit en in de pers uitvoerig heb aangekaart.
Ik kan u trouwens met enige fierheid meedelen dat dankzij mijn tussenkomst in de commissie de grootte van de supertrams zal worden aangepast van 42 meter naar een meer aanvaardbare 33,5 meter. Het kartel Spa&Groen heeft onlangs bovendien in de pers verklaard dat zij, indien zij de meerderheid behalen, de auto volledig uit de binnenstad wil bannen. En Groen heeft bovendien een aangeboren voorliefde voor de bakfiets en een ingebouwde afkeer voor de auto.

Bij Open VLD Gent zijn we zoals gezegd zeker niet tegen de (bak)fiets of het openbaar vervoer, wel integendeel. Maar voor ons heeft ook de auto een plaats in de stad, dit is essentieel voor onze economie en middenstand. Wij gaan voluit voor een én-én-beleid. Zo zijn wij voorstander van een uitbreiding van de ondergrondse parking aan de Zuid en een nieuwe parking aan het Rabot.

Dankzij de liberalen kan je nu ook gratis een kwartier gratis parkeren in de stad.
Op die manier kunnen bijvoorbeeld onze Gentse senioren met de wagen hun boodschappen doen bij hun lokale buurtwinkel zonder hiervoor diep in de geldbuidel te moeten tasten. Deze maatregel is een schitterend voorbeeld van een sociaal en doordACHT mobiliteitsbeleid waarbij ook de lokale economie niet uit het oog wordt verloren.
Tenslotte moeten we ook durven dromen en innoveren. Waarom niet meer gebruik maken van onze waterwegen voor personen- en goederenvervoer? Hier liggen mogelijkheden die tot op heden nog te weinig zijn gebruikt. Om transport via waterwegen te promoten heb ik samen met de collega’s van Open VLD Gent onlangs een kajaktocht gedaan op de Leie naar de Graslei. Transport langs het water kan toekomstmuziek lijken, maar dat is het niet: er zijn wel degelijk mogelijkheden waarop we moeten inzetten. Zoals gezegd: ik ga samen met mijn liberale collega’s voluit voor een én-én-verhaal!