Verlichting Waterdreefpad Oostakker

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Verlichting Waterdreefpad Oostakker
Verlichting Waterdreefpad Oostakker

Sinds 2 jaar is er een mooi wandel-en fietspad in het Waterdreefpad te Oostakker maar jammer genoeg is dit pad nog altijd onverlicht wat de veiligheid in het gedrang brengt van voornamelijk de fietsers tijdens de donkere avonden in de winter.

Recent werden er ook paaltjes geplaatst aan de ingang lang beide kanten met vooral op de toegang tot het Ombeekhof een onveilige en onhandige situatie voor de fietskarren aangezien ze een grote bocht moeten maken.

Vraag:
Concreet wens ik te vragen om verlichting te plaatsen op dit pad en de plaatsing van de paaltjes te bekijken en te optimaliseren in het belang van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Binnen het algemene kader van energiebesparingen om economische en ecologische redenen, dienen de te verlichten punten telkens selectief en doordacht bepaald te worden. Er is een blijvende noodzaak voor de Stad Gent om op gebied van rationeel energiegebruik constant bijsturingen en optimalisaties door te voeren om op termijn naar een energie neutrale stad te evolueren en te voldoen aan regionale, internationale en Europese richtlijnen.

Stad Gent beschikt over een Lichtplan waarin voor de gehele stad is vastgelegd hoe er met openbare verlichting moet worden omgesprongen om een uniform en correct verlichte stad te bekomen en daarbij te voldoen aan de bovenstaande energiebesparingen en doelstellingen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het al dan niet verlichten van trage doorsteken (zoals het Waterdreefpad langs de spoorweg). Omdat er goed verlicht alternatief is via de Ombeekstraat zonder al te grote omweg en er via de Ombeekstraat ook een betere sociale controle is, wordt deze trage doorsteek niet aanzien als een primaire wandel- en fietsas en is er daardoor geen eis vanuit het Lichtplan om dit te verlichten.

Met bovenstaande argumenten en de richtlijnen opgenomen in het Lichtplan werd geen verlichting geplaatst op het Waterdreefpad om conform te zijn met soortgelijke locaties op Gents grondgebied en zal er in de toekomst ook geen verlichting voorzien worden.

De paaltjes op deze plek zijn nodig om doorrijden van gemotoriseerd verkeer te vermijden. We zullen de dienst vragen om de plaatsing van de paaltjes nog eens te herbekijken in functie van de draaicirkels en buitenmaatse fietsen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw