Verkeersveiligheid Herman Teirlinckstraat Oostakker

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Verkeersveiligheid Herman Teirlinckstraat Oostakker
Verkeersveiligheid Herman Teirlinckstraat Oostakker

De verkeersdruk en de verkeerssituatie in de Herman Teirlinckstraat in Oostakker geeft aanleiding tot de nodige overlast voor de buurtbewoners.

Het valt op dat deze straat veel verkeer te slikken krijgt en door sommigen als een snelweg wordt gebruikt.

Gemeenteraadslid Carl De Decker vraagt of er een duidelijk verkeersbord met de toegelaten snelheid kan geplaatst worden aan de toegang tot de straat en mogelijks het plaatsen van een verkeersdrempel, tevens stelde hij de vraag om snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de Herman Teirlinckstraat te Oostakker.

Antwoord:

Het klopt dat het wegbeeld op deze locatie zeer breed is en kan uitnodigen tot te snel rijden.

De Herman Teirlinckstraat maakt deel uit van de bebouwde kom. Aan het begin van de straat, kant Antwerpsesteenweg, staat reeds een verkeersbord F1 bebouwde kom. Samen met de grenzen van de bebouwde kom houdt dit verkeersbord ook een aantal verkeersregels in, waaronder ook een snelheidsbeperking tot 50km/u. Plaatsen van herhalingsborden C43 ‘50’ of aanbrengen markeringen C43 ‘50’ is eerder uitzonderlijk.

Desalniettemin zal het Mobiliteitsbedrijf snelheidsmetingen laten uitvoeren om de situatie te kunnen beoordelen, en op basis daarvan bepalen of en welke maatregelen nodig zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw