Financiën

Home / Archive by category "Financiën"

Gentse financiën blijven onder controle

De kranten staan tegenwoordig vol over budgetcontroles en nieuwe besparingen. Maar hoe zit het nu in Gent?
Onlangs bereikte het college een akkoord over het budget voor 2012. Geen gemakkelijke oefening als je rekening moet houden met een minder gunstige economische situatie en hoge energieprijzen. Gelukkig heeft de Stad Gent bij monde van Schepen van financiën Christophe Peeters er goed aan gedaan om een buffer op te bouwen de voorbije jaren. Op die manier komen de stadsfinanciën niet in gevaar.

Extra saneringen bleven uit en de investeringen blijven op peil. Maar er is meer. Met de Open VLD Gent in de coalitie kwam er ook geen belastingsverhoging voor de Gentenaar en de eerder gemaakte afspraak om gepensioneerde ambtenaren niet allemaal te vervangen blijft gehandhaafd. En dank zij de zorgvuldig opgebouwde pensioenreserves kan de Stad Gent voor het pensioen van haar contractuele medewerkers zelfs iets meer doen.

Ook werden er maatregelen genomen om de stadsdiensten nog efficiënter te laten werken. Bijvoorbeeld door minder te printen en doelmatiger schoon te maken bij alle diensten en dochterbedrijven van de Stad Gent. In elk geval is het budget in evenwicht tot en met 2015. Het volgende college kan dus vertrekken met een propere lei en ik zal er alvast op toezien dat de rekening blijft kloppen in de toekomst!