Zebrapad Van Monckhovenstraat

Home / Blog / Zebrapad Van Monckhovenstraat

Recent werd een petitie  opgestart door het bestuur, de leerlingen en de  ouders van de Basisschool Van Monckhoven teneinde een veilige oversteekplaats te bekomen in de straat.

Deze vraag is naar mijn mening meer dan terecht om de veiligheid van de vele schoolgaande kinderen en buurtbewoners te garanderen en concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid bent om op hun vraag in te gaan en een zebrapad te voorzien ter hoogte van de schoolingang ?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik kan hierop bevestigend antwoorden. Het Bureau Verkeerstechniek van LPZ Gent heeft de vraag voor de aanleg van een zebrapad in de Van Monckhovenstraat ter hoogte van de ingang van de school gunstig geadviseerd.

Ik heb dit ondertussen betekend en er zal aan de Technische Dienst opdracht worden gegeven om de nodige schilderwerken uit te voeren. Hiermee wordt dus ingegaan op de petitie die werd georganiseerd door het bestuur, de ouders en de leerlingen van de school.

Daniël Termont
Burgemeester

 

2 thoughts on “Zebrapad Van Monckhovenstraat

Comments are closed.