Fietspad Lotusbosje (Oostakker)

Home / Blog / Fietspad Lotusbosje (Oostakker)

Het avontuurlijk Lotusbosje te Oostakker zou eigendom zijn van verschillende privé-eigenaars en staat aangeduid als een zone waar openbaar groen moet komen. Heel wat buurtbewoners spraken mij aan met de vraag of er een fietsverbinding kan komen tussen de twee nieuwe wijken zodat vooral de jonge kinderen zich veilig kunnen verplaatsen.     Dit fietspad zou de verkeersveiligheid ontegensprekelijk ten goed komen aangezien de drukke Groenstraat zo kan vermeden worden.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of de Stad niet kan onderhandelen met de privé-eigenaars om reeds een tijdelijke ontsluiting en veilige fietsverbinding te realiseren in afwachting van de definitieve aankoop?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Naar aanleiding van de nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van Lotus Bakeries is door de Groendienst geïnformeerd of een fietsdoorgang zoals voorzien in het BPA Krijte (goedgekeurd in 2000) bespreekbaar is voor het bedrijf.

Het bosje is voldoende beschermd (bestemming is groen) zodat zijn voorbestaan niet bedreigd is. Door het verwerven van deze zone, wordt geen bijkomend groen gerealiseerd. Het verwerven en inrichten van het volledige bosje is dan ook geen prioritaire actie voor de Groendienst.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zou een fietsverbinding inderdaad wel opportuun zijn. Op het eerste zicht is dit volgens de Groendienst ook haalbaar aangezien hiervoor enkel een strook in eigendom van Lotus dient verworven te worden en gezien de positieve eerste reactie van Lotus.

In plaats van een tijdelijke ontsluiting zou er na verwerving dan onmiddellijk een definitieve aanleg kunnen gebeuren. De definitieve overdracht van de doorgang (rode lijn), nog in eigendom van de verkavelaar Bostoen, en de doorgang tot de andere verkaveling van Matexi (oranje lijn) moet in kader van de verkaveling ook wel nog officieel gebeuren. Omdat het een aanleg van fietsdoorgang betreft, wordt deze concrete vraag doorgegeven aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (Mobiliteitsdienst).

Tom Balthazar
Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen