Ondergrondse glascontainers aan appartementsgebouwen

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Ondergrondse glascontainers aan appartementsgebouwen
Ondergrondse glascontainers aan appartementsgebouwen

Het principe van de ondergrondse glascontainer aan een appartementsgebouw is eenvoudig: bovengronds ziet men enkel een buis waarin het glas gedeponeerd kan worden.
Deze oplossing zorgt niet alleen visueel voor een beter stadsbeeld, het reduceert ook sterk de lawaaihinder.

De glascontainers ondergronds brengen is ook een goede zaak in de strijd tegen zwerfvuil: als men geen glas meer rond de containers ziet slingeren dan zal men er zelf ook minder bijplaatsen.

Een informatiebord kan de bewoners informeren over de locaties van de glascontainers.
Er zijn al verschillende steden en gemeenten die de bovengrondse containers vervangen hebben door ondergrondse exemplaren (Wetteren, Brugge, Halle, Roeselare…).

Vraag:

Zijn er al dergelijke containers aanwezig in onze stad?
Kan de schepen bekijken in welke mate wij ook in onze stad de bovengrondse glascontainers zoveel als mogelijk kunnen vervangen door ondergrondse glascontainers?
Kan de schepen een zicht geven op de termijn waarbinnen dergelijke vervanging kan worden gerealiseerd?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Gelukkig hebben we in Gent geen bovengrondse glascontainers, want van andere gemeenten horen we dat deze inderdaad vaak een pleisterplek zijn voor het achterlaten van afval.
In Gent haalt IVAGO het glas van onze bewoners huis-aan-huis op.
Het is een mooie service aan onze bewoners dat ze het afval gewoon buiten aan de deur kunnen zetten.

Op bepaalde locaties maken we trouwens wel al gebruik van ondergrondse inzameling.
In 2015 werden de eerste sorteerpunten in gebruik genomen.
Een sorteerpunt is een verzameling van vijf inwerpzuilen voor huisvuil: restafval, pmd, gft, glas en papier/karton.
Onder die zuilen zitten grote ondergrondse containers.
De sorteerpunten worden in hoofdzaak ingeplant aan grote hoogbouwcomplexen en bij nieuwe ontwikkelingen.
De loopafstanden worden daarbij minimaal gehouden.
Inmiddels zijn er 24 sorteerpunten en maken ongeveer 2.300 gezinnen gebruik hiervan.

Om concreet te antwoorden op uw vragen: Ja, zulke containers zijn inderdaad al aanwezig in onze stad en aangezien we geen bovengrondse glasbollen hebben, moeten we deze ook niet vervangen door ondergrondse exemplaren.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme