Herinrichting N9

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Herinrichting N9
Herinrichting N9

De herinrichting van de N9 Brugsevaart (Mariakerke) dringt zich op. De situatie ter hoogte van de vestiging van Intersport in Mariakerke is bijzonder onveilig en dit voor zowel de voetgangers, fietsers als autobestuurders. Komende van Lovendegem is het rijden naar de R4 niet zonder risico.

Daarnaast is ook de staat van het fietspad erbarmelijk te noemen. In het bijzonder net voorbij het restaurant Greek Time (Brugsevaart 141 te Mariakerke) is de situatie voor fietsers niet goed.

Vraag:

Bent u op de hoogte van deze problemen? Kunt u (of uw diensten) bij de wegbeheerder nagaan wanneer e.e.a. op de planning staat gelet op de urgentie?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Reeds geruime tijd zijn de problematieken gekend betreffende deze gewestweg en is een integrale heraanleg noodzakelijk. De timing voor de heraanleg van de N9 werd nagevraagd bij de respectievelijke Vlaamse wegbeheerder Afdeling Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel worden de onteigeningen gepland in 2020-21, de heraanleg van de nutsvoorzieningen in 2022 en de mogelijkse start van de eigenlijke aanleg in 2023. Fasering en minderhinderplanning (bv. rond de impact heraanleg kruispunt R4) moeten nog concreet opgemaakt worden en kunnen de timing nog beïnvloeden, geeft AWV aan.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw