Tramsporen Hubert Frere-Orbanlaan en Clarissenstraat

Home / Gemeenteraad / Tussenkomsten / Tramsporen Hubert Frere-Orbanlaan en Clarissenstraat
Tramsporen Hubert Frere-Orbanlaan en Clarissenstraat

De tramsporen in de bocht ter hoogte van de Hubert Frere-Orbanlaan en Clarissenstraat liggen er heel slecht bij.
Dit is ook voor fietsers geen veilige situatie.
Het voorbijrijden van trams gaat gepaard met een schel piepend geluid.
De toestand is de voorbije maanden verder verslechterd zo laat een buurtbewoonster mij weten.

Vraag:

Bent u op de hoogte van deze situatie? Kunt u dit aankaarten bij De Lijn?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Wij weten dat De Lijn in mei onderhoudswerken heeft uitgevoerd aan de traminfrastructuur in de Clarissenstraat en op het kruispunt van de Clarissenstraat met H. Frere-Orbanlaan.
Deze werken zouden de veiligheid van het tramnet moeten verbeteren, en geluids- en trillinghinder verminderen en voorkomen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw