Werken Kortrijksesteenweg

Home / Blog / Werken Kortrijksesteenweg
De werken aan de as Koningin Elisabethlaan – Kortrijksesteenweg zullen volgens de laatste bewonersbrief afgerond zijn in december van dit jaar. Volgens de initiële timing gingen deze werkzaamheden evenwel afgerond zijn in het najaar van 2010. In plaats van 2 jaar ingrijpende werken is dit dus opgelopen tot 3 jaar.
De buurtbewoners en lokale middenstand hebben dan ook zwaar geleden onder deze werken. Bovendien is er sprake van heel wat schade. De tol voor deze werken liep immers hoog op met talrijke besmeurde en afbrokkelende gevels en waterinsijpeling in verschillende handelszaken en woningen. Vorige week nog diende TMVW dringende herstellingen uit te voeren ingevolge schade aan buizen ter hoogte van het kruispunt en bovendien verloopt de communicatie met de werfleiders uiterst moeizaam.

Concreet wens ik u dan ook volgende vragen te stellen:

 • Hoeveel schadeclaims en klachten werden er ingediend door buurtbewoners, handelaars nutsmaatschappijen zoals TMVW en hoe zullen zij hun schade vergoed zien?
 • Wat zijn de redenen waarom de werken meer dan 1 jaar vertraging hebben opgelopen, wie is hiervoor verantwoordelijk en welke maatregelen zijn hiertegen genomen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Schadeclaims:

 • De eventuele schade aan gebouwen, particuliere eigendommen of nutsleidingen werd geval per geval overgemaakt aan de verzekering (ABR-verzekering of Burgerlijke Aansprakelijkheid) en wordt door deze verzekering verder afgehandeld.
 • In totaal waren er 18 schadeclaims voor gebouwen en 9 voor voertuigen.

Timing:

 • De werken zijn gestart op 26/10/2009 in de Kon.Elisabethlaan m.a.w. de werken hebben +/- 2 jaar geduurd en geen 3 jaar. De fase Kortrijksesteenweg is aangevat in augustus 2010 en was afgewerkt in juli 2011. De fase R40 werd opgestart in april 2011 en zal dus beëindigd zijn in december 2011.
 • De schade aan de TMVW-leiding op de Ijzerlaan is geen gevolg van de werken maar is te wijten aan de ouderdom van deze leiding (100 jaar oud).
 • Door allerlei onvoorziene omstandigheden hebben deze werken langer geduurd dan voorzien o.a.:
  • De talrijke metselwerkmassieven die in de ondergrond werden aangetroffen (1450m³ ipv. de voorzien 15m³) waardoor het plaatsen van de riolering heel wat achterstand opliep.
  • Verschillende nutsleidingen bevonden zich in de sectie van de aan te leggen riolering, waardoor onze ploegen verschillende keren zijn stilgevallen.
  • …Een bijkomende (deel)fasering;
  • Bijkomende riolering op de Kortrijksesteenweg;
  • Bijkomende riolering op de IJzerlaan;
  • Bijkomende riolering op de Ch. De Kerckhovelaan
  • Bijkomende riolering in Holdaal
  • Doorboring van de kademuur t.h.v. de Leie ( niet voorzien in meetstaat).
  • Opzoeken van bestaande riolering t.h.v. het kruispunt Kortrijksesteenweg – R40

Daarnaast heeft het winterweer van 2010-2011 de werken ook parten gespeeld. Dit heeft tot een vertraging van 2 maanden geleid.

Voor wat betreft de werken aan de toevoerleiding heeft dit niet teveel invloed gehad op de totale uitvoeringstermijn. De vervanging van de leiding op de Ijzerlaan is gebeurd omdat hier gebreken werden vastgesteld en om te vermijden dat na de werken eventuele lekken zouden ontstaan. Bij de uitgevoerde expertises werd enkel één nieuwe scheur vastgesteld. Dit werd ook overgemaakt aan de verzekering(en).

Ook het behoud van het parkje met de Japanse Kerselaars heeft de timing van het gehele project gewijzigd, hetgeen toch ook zijn invloed gehad heeft op de totale termijn. Op de R40 op de Ch. De Kerckhovelaan was in eerste instantie enkel vervanging van de toplaag voorzien terwijl dit vak voor de richting Heuvelpoort integraal werd aangepakt.

Op gebied van de spoorwerken zijn er ook nog bijkomende werken uitgevoerd voor de aansluiting van de Elisabethlaan met de Maria Hendrikaplein.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit