Instapklasjes

Home / Blog / Instapklasjes

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag van september 2011 omtrent de instapklasjes, verwees de schepen bij het onderdeel ‘prognoses’ naar de prognoses voor het schooljaar 2013-2014. Deze konden pas gemaakt worden wanneer er kennis was over het aantal nuljarigen voor het hele kalenderjaar, dit is op 31 december 2011.     Gezien deze datum ondertussen verstreken is, wens ik bij de schepen te informeren naar de prognoses voor het schooljaar 2013-2014.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Prognoses

De figuur beschrijft de groei van het aantal 0-2 jarigen in absolute cijfers, aangevuld met de prognoses van het aantal 0-2 jarigen voor Gent. De prognoses zijn uitgevoerd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De prognoses starten vanaf 2008 (31/12/2008). Er is dus voor enkele jaren (2008-2011) een overlap tussen de registratiecijfers en de prognosecijfers. Voor het aantal nuljarigen zijn de effectieve cijfers lager dan wat de prognoses voorspeld hebben.

Concrete cijfers per schooljaar

In Tabel 1 hebben we getracht om een inschatting te maken van het overschot / tekort aan plaatsen in de kleuter- en lagere school op basis van de capaciteit en de demografische cijfers (toestand op 31/12/2011).

Schooljaar 2012-2013 Voor het schooljaar 2012-2013 is er een berekening gemaakt op basis van de beschikbare cijfers. De dekkingsgraad voor de instapklas is 91,8. De dekkingsgraad voor de 1ste kleuterklas is 100,0; voor de tweede kleuterklas 105,7 en voor de derde kleuterklas 114,1.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

One thought on “Instapklasjes

Comments are closed.