Paaltjes aan Sleultelbloempark Sint-Bernadettestraat

Home / Blog / Paaltjes aan Sleultelbloempark Sint-Bernadettestraat
Paaltjes aan Sleultelbloempark Sint-Bernadettestraat

De buurtbewoners van het Sleutelbloempark aan de Sint-Bernadettestraat klagen over het feit dat er zeer regelmatig auto’s onreglementair doorrijden langs het (fiets)padje en de veiligheid van de spelende kinderen en fietsers zodoende in het gedrang komt.

Bovendien werd er al meermaals vastgesteld dat er huisvuil wordt gedeponeerd en kinderen in aanraking komen met sluikstorten.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om te onderzoeken of er paaltjes kunnen geplaatst worden aan het begin en het einde van het fietspadje tussen het park en de Sint-Bernadettestraat?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

We gaan ervan uit dat u verwijst naar het pad in de Sleutelbloemstraat.

Bij controle bleek dat er een paaltje ter hoogte van de knip van de Sleutelbloemstraat (kant Waterstraat) was weggenomen. Dit werd gesignaleerd aan de Dienst Wegen die instaat voor de plaatsing met de vraag om dit spoedig terug in orde te brengen.

Aan de parkzijde kant Sint-Bernadettestraat werden recent  boomstammen gelegd om het foutparkeren in het park te ontraden. Dit gebeurde in het kader van de nieuwe fietsverbinding naar Ombeekhof.

We laten nog onderzoeken of paaltjes aan de kant van de Sint-Bernadettestraat haalbaar en/of wenselijk zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken