Parkeerplaatsen Terdonkplein

Home / Blog / Parkeerplaatsen Terdonkplein
Parkeerplaatsen Terdonkplein

Het Terdonkplein heeft vandaag een halfverharde oppervlakte waar geparkeerd wordt. Dit plein wordt in het kader van de werkzaamheden in het koppelingsgebied Doornzele-Noord volledig heraangelegd. Ter hoogte van het café worden slechts een 13-tal parkeerplaatsen voorzien.

De buurtbewoners en de uitbaters van het café melden mij dat dit absoluut ontoereikend zal zijn. Een 7-tal plaatsen worden immers ingenomen door bewoners en de overige plaatsen op regelmatige basis door pendelaars die hun wagen daar lang parkeren waardoor er te weinig plaats over blijft voor de bezoekers van de bewoners en het café.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of U bereid bent te onderzoeken of er bijkomende parkeergelegenheid kan gecreëerd worden? Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de onverharde berm in te richten als parkeerruimte.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid