Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Home / Blog / Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden
Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Het stond onlangs nog in de krant: 1 op 6 zelfstandigen hebben een inkomen onder de armoedegrens. Dyzo, die ondernemers in moeilijkheden begeleidt, zag het aantal hulpvragers de afgelopen jaren verdubbelen.

Als OCMW konden we  niet achterblijven. Wij, liberalen zijn dan ook verheugd dat er een kader werd uitgewerkt waarbij onder strikte voorwaarden tijdelijk financiële steun aan zelfstandigen in moeilijkheden kan  verleend worden. Zelfstandigen in moeilijkheden hebben net als andere burgers recht op maatschappelijke dienstverlening.

Zelfstandigen kloppen pas vaak bij het OCMW aan,  als het water hen aan de lippen staat. Om erger te voorkomen is het  belangrijk dat er kort op de bal wordt gespeeld door snel financiële hulp te verlenen.

Door de  samenwerkingsovereenkomst met Dyzo zullen we in staat zijn om kort op de bal te spelen, zij hebben de knowhow in huis en voor de maatschappelijk werkers zal dit werkontlastend zijn. Bovendien is Stad Gent bereid om de helft van de kostprijs ten laste te nemen.

Heeft u enig idee voorzitter hoeveel aanvragen van zelfstandigen in moeilijkheden er ondertussen zijn ingediend ? Zou het niet nuttig zijn om hier een coördinator voor aan te duiden zodat een eenvormige toepassing kan gegarandeerd worden ?

Bovendien heeft de Vlaamse regering een decreet, waaraan Mathias De Clercq  meeschreef, goedgekeurd waarbij zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, automatisch een vergoeding krijgen van € 2.000. Zij zullen ook niet langer verplicht zijn te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken.

Deze nieuwe hinderpremie zal op 1 juli 2017 een feit zijn. Dit betekent dat de voorliggende nota  door deze veranderende wetgeving zal moeten geactualiseerd worden.

Niettemin onze tevredenheid dat we als OCMW Gent een voortrekkersrol spelen om ook aandacht te besteden aan zelfstandigen die in armoede leven en hen met kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning vooruit  willen helpen, vraagt onze fractie om zeker ook alert te zijn voor de schijnvennootschappen die onze stad jammer genoeg ook kent.

Onze steun en inspanningen om zelfstandigen in armoede te begeleiden moet gaan naar zij die het echt nodig hebben. Vennootschappen die geen duidelijke activiteiten kunnen aantonen, warrige structuren met diverse en of ongekende aandeelhouders enz hebben geen plaats in dit verhaal. We moeten als OCMW de goede samenwerkingsverbanden die we met andere entiteiten hebben om fraude tegen te gaan ook in dit kader hanteren.

Voorzitter, collega’s , mijn fractie zal dit voorliggend punt met veel genoegen goedkeuren.

Carl De Decker
OCMW-raadslid