Vrachtwagensluizen Gentse kanaaldorpen

Home / Blog / Vrachtwagensluizen Gentse kanaaldorpen
Vrachtwagensluizen Gentse kanaaldorpen

Dagelijks worden de dorpskernen van Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk, Mendonk en Oostakker nog steeds doorkruist door zwaar vrachtwagenverkeer. Dat verkeer zorgt voor heel wat overlast en terechte klachten van de buurtbewoners die willen dat hun woonstraten veilig  en leefbaar zijn.

Een maatregel die deze problematiek zou kunnen aanpakken is het invoeren van digitale vrachtwagensluizen. Het doel van deze sluis is immers om vrachtwagens te beboeten die de dorpskernen als sluipweg gebruiken. Bovendien kunnen deze sluizen ook gestolen, niet-gekeurde of -verzekerde en gezochte voertuigen detecteren wat een waardevol wapen kan betekenen voor onze lokale politie.

Er is trouwens reeds een proefproject geweest in Rieme en de kanaaldorpen zijn met mij alvast vragende partij om ook op Gents grondgebied een vrachtwagensluis te installeren.

Concreet wens ik de schepen dan ook te vragen of er kan nagegaan worden wat de mogelijkheden zijn om een digitale vrachtwagensluis te installeren in de Gentse kanaaldorpen en zo de problematiek van het sluikverkeer door vrachtwagens consequent aan te pakken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In 2007 werd door het provinciebestuur onderzocht waar een proefproject met een vrachtwagensluis het meeste kans op slagen had. Hiervoor werden cordontellingen gehouden in Oostakker en in Rieme, waarbij op alle in- en uitgaande wegen de nummerplaten van voorbijrijdende vrachtwagens genoteerd werden per tijdseenheid, zodt men een duidelijk beeld kreeg over welke vrachtwagens herkomst- en bestemmingsverkeer (vrachtwagens die enkel in- of uitrijden, of lange tijd in een gebied blijven) warenof louter doorgaand verkeer (vrachtwagens die binnen een beperkte tijd het gebied- in- en uitrijden).

In Oostakker bleek er weinig doorgaand verkeer te zijn: de meeste vrachtwagens waren of herkomstverkeer of bestemmingsverkeer, of hadden een lokale bestemming van laden en lossen. Oostakker heeft namelijk heel wat klein en middelgrote bedrijven die allemaal vrachtwagenverkeer genereren. De provincie concludeerde daarom dat een test met ‘vrachtwagensluis’ in Oostakker weinig zin had.

Omdat er klachten bleven komen uit Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk, Mendonk en Oostakker over doorgaand zwaar verkeer, werd er in 2011 een nieuw grootschalig onderzoek opgezet met telslagen en ANPR camera’s. De conclusies van dit onderzoek waren gelijklopend met deze uit 2007: de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer in de regio tussen de N449 en de R4 is verwaarloosbaar.

Door de beperkte omvang van het probleem zijn digitale vrachtwagensluizen voor de handhaving niet te veantwoorden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken