Actiepunt 3

Home / Blog / Actiepunt 3

Gent veilig en gezond op pad.

Het beleid rond de zone 30 dient dringend te worden geëvalueerd.
De actueel geldende veralgemeende zone 30 is naar mijn ervaring te radicaal. Ik ben uiteraard wel voorstander van zone 30 in schoolbuurten tijdens de schooluren en ook voor dynamische borden die ervoor kunnen zorgen dat de zone 30 gecommuniceerd wordt op de momenten waarop het nodig is (lees: de veiligheid van kinderen) maar niet daar buiten.

Iedereen heeft immers het recht om zijn vorm van mobiliteit te kiezen.
Ik pleit voor beter openbaar vervoer en veiliger fietspaden en ben ook voorstander om de mogelijkheden van openbaar vervoer per water als mobiliteitsalternatief te benutten.

Ik ga samen met mijn liberale collega’s op mobiliteitsvlak voluit voor een én-én-verhaal!

Lees ook: