Geluidshinder treinen Mellestraat

Home / Blog / Geluidshinder treinen Mellestraat
Geluidshinder treinen Mellestraat

Sinds enkele maanden stellen verontruste buurtbewoners vast dat er aan de Centrale Werkplaats van de NMBS die gelegen is tegenover de Mellestraat te Gentbrugge, ‘s nachts veel passagierstreinen geparkeerd staan. De sporenbundel rondom de werkplaats dient blijkbaar als een soort van “stelplaats”.

Deze geparkeerde treinen blijven elke dag de hele nacht stationair draaien van 22u00 ‘s avonds tot 6u00 in de ochtend. Het gaat concreet over meerdere treinstellen die onophoudelijk gedurende de hele nacht blijven draaien op amper 50 meter van een woonwijk met de nodige geluidsoverlast tot gevolg. Bovendien zijn het dieseltreinen die enorm veel trillingen veroorzaken en het hoeft geen betoog dat dit in de buurt voor veel resonantie en trillingen zorgt die in vele woningen zeer duidelijk merkbaar is.

De volledige buurt heeft reeds verschillende keren gecorrespondeerd met de NMBS om dit probleem aan te kaarten.In een eerste reactie van begin dit jaar werd meegedeeld dat in de winter bij heel koude temperaturen de treinen nu éénmaal moeten blijven draaien om de bedrijfszekerheid in de ochtend te kunnen garanderen. Enkele maanden later stel ik echter met de buurtbewoners vast, wanneer er van vriestemperaturen al lang geen sprake meer is, dat de treinen ’s nachts gewoon blijven draaien en er helemaal niets aan de hinder gedaan wordt.

De buurtbewoners hebben dan ook helaas de indruk dat er bij de NMBS weinig welwillendheid is en men het probleem probeert te minimaliseren terwijl de buurt hier dagelijks onder kreunt en velen op zoek gaan naar een andere woning om aan de geluidshinder te ontsnappen.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of de Stad hier op enige manier kan tussen komen om druk uit te oefenen bij de NMBS om deze hinderlijke toestand aan te kaarten en voor een effectieve oplossing te zorgen voor de geluidshinder?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In 2018 is er 1 melding vanuit de Hundelgemsesteenweg via het politiemeldpunt binnengekomen waarin men stelt hinder te ondervinden van de goederentreinen die s’ nachts rijden. Verder werd er geen enkel melding gemaakt bij de politiediensten dat er treinen stationair zouden staan draaien s’ nachts.

Ik heb tevens mijn kabinet opdracht gegeven om contact op te nemen met de NMBS directie en melding te maken van de klacht.

De stedelijke dienst Toezicht heeft geen bevoegdheid over het geluid van de stilstaande draaiende treinen. Het Agentschap Wegen en Verkeer is wel bevoegd voor geluid van autoverkeer en het effect van bepaalde wegverhardingen, maar niet voor geluid van treinverkeer. De geluidsbelastingskaarten die worden opgemaakt, hebben betrekking op geluidsbelasting door het rijden van auto’s en treinen, maar dus niet op het stilstaan ervan.

De ombudsvrouw van Stad Gent gaf aan dat deze problemen moeten gemeld worden bij de ombudsdienst van de NMBS. De klager werd hiervan ingelicht. Het is aan deze dienst om verder te onderzoeken of het noodzakelijk is dat er treinen op die plaats blijven draaien en zo veel hinder veroorzaken.

Ik zal ook vanuit de Stad Gent het probleem ook aankaarten op het topoverleg dat plaats vindt tussen de NMBS en de Stad Gent.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid