Heraanleg voetpaden Wulverdam

Home / Blog / Heraanleg voetpaden Wulverdam
Heraanleg voetpaden Wulverdam

De voetpaden op de Sint-Laurentiuslaan te Oostakker werden reeds vernieuwd en heraangelegd, maar de voetpaden in de zijstraat Wulverdam ligt er nog heel slecht bij zoals blijkt uit de foto’s in bijlage wat tot gevaarlijke situaties kan leiden voor de buurtbewoners.

  • Concreet wens ik u dan ook te vragen of U bereid bent om deze voetpaden te vernieuwen en of er reeds een concrete timing is voorzien?
  • Tenslotte wens ik U ook te vragen naar een stand van zaken en de concrete timing voor de heraanleg van voetpaden in Oostakker.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft deze trottoirs opgenomen in de planningslijst voor heraanleg.  Een concrete timing is nog niet voorzien maar er wordt gestreefd naar heraanleg in de 2de helft 2019 / 1ste helft 2020 onder voorbehoud van de voortgang van andere projecten in de planning.
Wanneer dit project concreet wordt zal tijdig naar de bewoners gecommuniceerd worden.

Antwoord op vraag 2

Binnen het lopende bestek: “Vernieuwen van trottoirs” zijn er behoudens Wulverdam geen andere aparte onderhoudsdossier binnen dit bestek voorzien in Oostakker. Er staan immers nog verschillende grootschalige integrale vernieuwingen op stapel in Oostakker waarvan “Oostakkerdorp” niet het minste is (uiteraard inclusief vele lopende meters trottoir). De voorbereidende werken starten hier in het najaar.
Verder zal het U niet ontgaan zijn dat er in dit gebied momenteel verschillende dossiers integrale vernieuwing starten, lopende zijn en of bijna opgeleverd worden. Denken we maar aan dossier Gentstraat, Lourdesstraat, Kennedylaan, Wittewalle deel 2 etc.
De timing van al deze dossiers is terug te vinden op de website van de Stad Gent.

Als laatste en nieuw is ook dat Farys een aanpak aan het uitwerken is om de bruin drinkwaterproblematiek op te lossen in het gebied. Zoals U mogelijks zelf in de pers kon lezen plant Farys een versnelde investering ter vervanging van het grijs gietijzer. Dit wil zeggen dat er trottoirs moeten opengebroken worden om deze leidingen te vervangen, waarbij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen er op zal toezien dat deze in goede of betere toestand worden hersteld.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken