Gent is een onderwijsstad in hart en nieren.

Home / Blog / Gent is een onderwijsstad in hart en nieren.

Voor een stad als Gent is onderwijs van het allergrootste belang. Onderwijs is het krachtigste en meest democratische middel om mensen, ongeacht hun afkomst, gelijke kansen te geven en iedereen een betere toekomst te garanderen. Via onderwijs kan iedereen zich ontwikkelen en vorm geven aan zijn leven. Bovendien komt het niet alleen het individu ten goede maar ook de stad en de ganse samenleving.

Professioneel ben ik aan de UGent sterk betrokken bij het onderwijs en het was voor mij een privilege om de aandachtspunten voor het komende onderwijsbeleid van onze partij mee te kunnen bepalen.

Als OpenVLD-Gent durven we de lat hoog leggen en gaan we voor:

  • Voldoende en betaalbare kinderopvang met de stad als partner in de zoektocht naar opvang.
  • Het belang van kleuteronderwijs voor een goede start met verlaging van de leerplicht van 6 naar 3 jaar.
  • Kwalitatief basisonderwijs in een open sfeer met ouderparticipatie.
  • Een school voor iedereen: met een polyvalent en slim ruimtegebruik.
  • Secundair onderwijs: inzetten op jongeren, niet op structuren.
  • Kwalitatief hoogstaand onderwijs en waterval tegengaan.
  • Verder investeren in een hoger onderwijs van topkwaliteit.

Als je er ook zo over denkt, help ons om dat onderwijs van de toekomst in Gent te realiseren!

Maar onderwijs is meer dan beleidspunten formuleren. Onderwijs gaat vooral over kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die het allemaal samen dagdagelijks vormgeven. En het gaat ook over betrokkenheid, emoties, hoop en heel hard werken.

Wanneer je dit leest zitten velen in de laatste rechte lijn naar de zomervakantie. Er is de examenstress, het opstellen en verbeteren van examens, vergaderingen en oudercomit├ęs, de traantjes en de opluchting. Met uitzicht op de zomervakantie, speelpleinen, kampen, Gentse Feesten, reizen, festivals en langdurige ontspanning.

Aan allen: hou vol! De laatste loodjes wegen vaak het zwaarst! Maar daarna komt die zalig verdiende vakantie. Geniet er van, met volle teugen!