Actiepunt 5

Home / Blog / Actiepunt 5

Gent een stad van cultuur en ontspanning voor iedereen

Er moet voldoende ruimte en infrastructuur zijn voor iedereen om zich uit te leven en te genieten via sport en cultuur.
Jongeren moeten kunnen fuiven op plaatsen die geen hinder veroorzaken voor buurtbewoners.
Maar fuiven moeten ze zeker kunnen. Op wijkniveau dienen er kleinschalige parken met sport- en speelmogelijkheden worden voorzien, lokale plekjes van rust, groen en spel.

Voor de opwaardering van het Citadelpark en het behoud van de kerselaarsparkjes aan de Charles de Kerckhovelaan ben ik in de afgelopen legislatuur uitvoerig tussen gekomen.

Na jaren van voorbereiding is er nu eindelijk een masterplan goedgekeurd voor deze mooie buurt waar ik 35 jaar gewoond heb.
Daar ben ik best fier op. De volledige uitvoering van dit masterplan dient tegen 2025 te worden gerealiseerd en zal ik vanzelfsprekend van nabij opvolgen.

Lees ook: