Verkeerssituatie Kouter

Home / Blog / Verkeerssituatie Kouter

Recent werd een dame op het zebrapad aangereden door een auto ter hoogte van de Kouter waarbij deze ingevolge haar zware verwondingen enkele dagen later jammerlijk genoeg overleed. Het ongeval heeft de buurt enorm getroffen en er werd een succesvolle petitie opgestart om het stuk tussen de Schouwburgstraat en de Kouter veiliger te maken.

Dit stuk is immers enorm gevaarlijk want vooral als er minder verkeer is durven auto’s daar in die lange rechte lijn sterk optrekken.

Concreet wens ik de Burgemeester dan ook te vragen of hij wenst in te gaan op de terechte vragen van de buurtbewoners dat er voor het zebrapad een verkeersdrempel wordt aangelegd.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het is inderdaad spijtig dat daar een dodelijk ongeval is gebeurd, en we hebben die petitie ontvangen. De diensten hebben bekeken wat daar kan gebeuren. Het college heeft zich daar ook over gebogen.

Het is zo dat in eerste instantie het zebrapad daar is herschilderd geworden omdat het ook niet echt goed zichtbaar was. Maar goed, de betrokken automobilist was blijkbaar verblind door de zon, dat is jammer.

Wat betreft de vraag naar een verkeersdrempel. Daar kunnen we echt niet op ingaan, en wel om de volgende reden: RWO (Vlaanderen) eist dat, als we daar iets doen in het wegdek, we daar specifiek kleinschalige natuursteen voor gebruiken.

Ervaring van elders heeft ons geleerd dat dat altijd klachten van trillingen en geluidshinder veroorzaakt bij de onwonenden. Daar zijn inderdaad vrij veel appartementen, dus we weten waaraan we ons zouden kunnen verwachten.

Dat komt ook los. Je kan dat echt niet goed aanleggen in kleine natuursteentjes. Er is daar ook al een gelijkgrondse aanleg die we dan weer zouden moeten uitbreken.

Maar we hebben gedacht van “misschien moeten we daar inderdaad 30 kilometer per uur invoeren” omdat toch wel blijkt dat dat de gemiddelde snelheid naar beneden haalt.

De diensten (Mobiliteitsdienst en VTA) zijn nu bezig met het bekijken – het college vindt dat ook goed – hoe men dat moet doen. Moet dat al vanaf de Schouwburgstraat tot aan de Vogelmarkt of is dat dan vanaf het plein? Moet dat ook in de andere richting? Dat is allemaal niet zo eenvoudig. We denken dat dit sowieso een effect zal hebben op de snelheid.

We zullen ter hoogte van de Handelsbeurs ook andere hekkens plaatsen. Daar staan nu Omega-profielen. Die zijn ook niet zo goed zichtbaar, denken we, voor automobilisten. We gaan daar dezelfde soort hekkens plaatsen die in de Schouwburgstraat staan. Die zijn beter zichtbaar en gaan ook nog eens een veel beter versmallend effect hebben. We hopen dus dat dat alvast soelaas zal bieden.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Carl De Decker: Ik heb misschien nog een kleine suggestie. Er kunnen misschien ook eens – ik weet dat de burgemeester dat ook in andere straten doet – gerichte controles uitgevoerd worden op de snelheid. Die zullen ook wel hun effect niet missen, veronderstel ik. Dat daar eens een snelheidsmeter wordt geplaatst.

Schepen De Regge: We zullen dat ook meenemen en vragen aan de politie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.