Werken Noordhoutstraat

Home / Blog / Werken Noordhoutstraat

Het einde van de maand juni nadert en op mijn eerder schriftelijke vraag m.b.t. de werkzaamheden in de Noordhoutstraat in Baarle heeft U geantwoord dat de werken in principe tegen einde juni gefinaliseerd zouden zijn.

Jammer genoeg stel ik met de buurtbewoners vast dat de straat nog niet afgewerkt is. Men is nog volop bezig aan de grachten, een deel van de opritten moet nog aangepakt worden en over de gehele lengte van de straat moet er nog een finale laag gegoten worden. Sommige bewoners kunnen al meer dan 2 maanden hun oprit met de wagen niet bereiken.

U zal begrijpen dat dit een vervelende situatie is. Vandaar dat ik u volgende vragen wil stellen:

  • Zullen bovenstaande resterende werken tegen het einde van volgende week afgerond zijn?
  • Indien niet, hebt u zicht op de timing, rekening houdende met het bouwverlof?
  • Welke maatregelen zullen desgevallend genomen worden om er voor te zorgen dat de bewoners hun woning met de wagen kunnen bereiken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het is zo dat in elk werfverslag dat er wordt gemaakt nog altijd staat dat de einddatum 1 juli zou zijn. Dat is nu vrijdag. Er moet inderdaad nog het een en ander gebeuren.

De vermoedens zijn groot dat de toplaag er niet zal in liggen voor het bouwverlof. Het zal dan pas de eerste twee weken van augustus zijn, schatten onze diensten in. We hopen nog altijd dat het vroeger zou kunnen, maar de aannemer zelf heeft oponthoud gekend omwille van het feit dat de nutsleidingen, enzovoort, daar nog niet allemaal in lagen. Het is echt niet zijn fout.

Er moeten daar inderdaad ook nog grasdallen naast de opritten worden gelegd. Ze hadden daar prijsvraag voor gedaan, maar dat is vijf keer duurder dan bij onze aannemer in het klein onderhoud. We gaan dat dus door hem laten doen.

De dienst zegt dat de Stad er bij de aannemer sowieso voor blijft ijveren dat de uitvoeringstermijn wordt nageleefd en dat dus effectief liefst voor het bouwverlof alles is afgewerkt, ook de toplaag. Maar het is dus meer realistisch dat het pas voor half augustus zal zijn.

Van zodra we daar meer zicht op hebben zullen de mensen een bewonersbrief in de bus krijgen. Het is wel zo dat de rijweg zal opengesteld worden voor plaatselijk verkeer en dat er uiteraard zal voor gezorgd worden dat de bewoners tijdens het bouwverlof met de wagen op hun oprit kunnen.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.