Tramverlenging naar Arteveldestadion

Home / Blog / Tramverlenging naar Arteveldestadion

Een woordvoerder van de Lijn deed recent de toekomstplannen in de Gentse regio van de Lijn uitvoerig uit de doeken en tot mijn verbazing wist hij mee te delen dat er over de verlenging van de lijn 21/22 naar het toekomstige Arteveldestadion van KAA Gent nog geen beslissing is genomen.

Nu de nieuwe Gentse voetbaltempel er zal komen tegen midden 2012 lijkt het mij gezien de te verwachten volkstoeloop opportuun om deze tramverbinding te hebben zodat supporters van KAA Gent ook via het openbaar vervoer zich kunnen verplaatsen naar hun nieuwe thuishaven.

Concreet wens ik de Schepen dan ook te vragen of het effectief zo zal zijn dat er tegen midden 2012 geen tramverbinding zal zijn tot aan het stadion, en of er in dat geval vanuit de Stad kan op aangedrongen worden bij de Lijn om deze tramlijn tegen midden 2012 alsnog door te trekken naar het Arteveldestadion ten behoeve van de vele supporters van KAA Gent die zich met het openbaar vervoer zullen willen verplaatsen.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Er zal alleszins geen tramverbinding naar het Arteveldestadion lopen tegen midden 2012. De plannings- en voorbereidingsprocedures duren veel langer dan de tijd tussen vandaag en medio 2012.

Het is wel zo dat De Lijn momenteel werkt aan de procedures ter voorbereiding van de tramlijn naar het UZ. Dit is een eerste fase, die mogelijk later kan gevolgd worden door een verlenging naar het Arteveldestadion. De eindbeslissing om de tram door te trekken naar het Arteveldestadion is nog niet genomen.

Dit betekent niet dat er geen openbaar vervoer hoeft te zijn medio 2012 aan het Artveldestadion. De Lijn heeft zich immers reeds bereid verklaard tegen KAA Gent om, tegen commerciële tarieven, shuttles in te zetten wanneer er voetbalmatchen zullen worden gespeeld in het nieuwe Arteveldestadion.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.