Woekerprijzen Gentse taxi’s

Home / Blog / Woekerprijzen Gentse taxi’s

De Gentse taxibedrijven krijgen steeds meer klachten van mensen die woekerprijzen aangerekend krijgen door malafide taxichauffeurs. Alle taxi’s in Gent zouden immers in principe dezelfde tarieven moeten aanrekenen, maar enkele chauffeurs met vergunning zouden bewust alle wetten negeren en veelvouden vragen van wat toegelaten is.

De sector krijgt zo een slechte reputatie en wil dat de stad maatregelen neemt.

Concreet wens ik dan ook van de Schepen te vernemen welke stappen zullen ondernomen worden vanuit de Stad om aan deze praktijken een einde te stellen en of de schepen bereid is te onderzoeken of de vergunning van de malafide taxichauffeurs desnoods kan ingetrokken worden. Dergelijke praktijken tasten immers het imago van de sector en onze stad aan.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

We hebben regelmatig overleg met de politie en de taxibedrijven over allerlei taxiaangelegenheden. Ik heb sinds september de gelegenheid gehad om toch al een keer te vergaderen met de taxisector.

Wat mij daar in eerste instantie opviel was het volgende: het zijn de echte – bonafide – taxibedrijven, diegenen die naar de vergadering, naar het overleg komen, die inderdaad ook klagen over collega’s die het niet zo nauw nemen met gemaakte afspraken. Zij zijn ook vragende partij om daar iets rond te doen.

Naar aanleiding van “I Love Techno” was er met de sector bijvoorbeeld afgesproken dat de politie een oogje in het zeil zou houden, wat ook is gebeurd. Er werden daar aan verschillende chauffeurs processen-verbaal opgemaakt en van sommigen werd ook de chauffeursbadge ingehouden.

Voor wat betreft het vragen van woekerprijzen is het enorm belangrijk dat mensen dit zo veel als mogelijk melden aan de politie: als het kan liefst met naam en toenaam, met een beschrijving van de auto en het nummer van de taxiauto, zodanig dat wij ook voldoende bewijzen kunnen verzamelen om desnoods over te gaan tot het voorlopig of definitief intrekken van de vergunning voor de betreffende chauffeurs.

Ik wil samen met de sector ook een soort van matrix opmaken om bij overtredingen – woekerprijzen vragen, te snel rijden, rijden waar ze eigenlijk niet mogen, enzovoort – een systeem te hebben waarbij we veel sneller sanctionerend kunnen optreden.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.