Opkuis Student Kick-Off Sint-Pietersplein

Home / Blog / Opkuis Student Kick-Off Sint-Pietersplein

Donderdagavond 29 september vond in de Sint-Pietersabdij de informele top van Gent plaats, met Jacques Rogge als gastspreker en tientallen topfiguren uit het zakenleven, de cultuursector en de sportwereld.

Het Sint-Pietersplein was echter nog volledig afgezet met grote hekkens met zwart plastic na de Student Kick-Off de dag ervoor en het vuil en de plastic bekers op het middenplein lagen kniehoog. Voorwaar geen manier om internationale toppers te ontvangen. Bovendien diende ik met eigen ogen vast te stellen dat de voorziene vuilbakken reeds vroeg op de avond overvol zaten en de talrijke bezoekers hun plastic bekers op de grond gooiden.

Concreet wens ik u dan ook te vragen hoe het komt dat dit vuil niet op een dag opgekuist geraakt en of er voldoende vuilbakken voorzien waren gezien de te verwachten volkstoeloop op de Student Kick-Off?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Student Kick Off is een massa-evenement dat vele (tien)duizenden bezoekers lokt. De organisatoren stelden – in samenwerking met IVAGO en de Milieudienst een nauwkeurig afvalbeheerplan en een afsprakennota op. Dit betrof onder meer het inzetten van een afvalteam, het plaatsen van tientallen afvaleilandjes, het selectief inzamelen van afval op het terrein en in de drankstanden, het leegmaken van afvalkorven op het terrein (tot zo lang mogelijk), het klaarzetten van de selectieve afvalfracties in verzamelplaatsen, inzamelen van PET-flesjes, vermijden van flyers enz… De organisatoren leefden de afspraken in zeer grote mate en binnen het mogelijk haalbare vrij goed na. Dit in tegenstelling tot vorige edities.

Op dergelijk evenement kan spijtig genoeg niet worden vermeden dat bezoekers bekertjes toch op de grond gooien. Dit fenomeen neemt toe naarmate het uur vordert en de massa toeneemt. Het opkuisen van dergelijk evenement is in grote mate afhankelijk van de afbraakwerken van podia en andere constructies (drankstanden, kabels, allerhande enz.) en kan pas op een efficiënte manier gebeuren wanneer de organisator het plein hiervoor vrijgeeft. Op donderdag 29 september was de opkuis van invalswegen en omgeving prioritair. Dit gebeurde reeds een eerste keer op donderdagmorgen. Aansluitend daarop werd een eerste opkuis van het plein met een veegmachine uitgevoerd. Dit kon slechts in beperkte mate gezien er nog heel wat obstakels aanwezig waren. Op vrijdagavond 30 september werd het plein door de organisatoren pas vrijgegeven in de vooravond, waardoor de definitieve opkuis pas kon plaatsvinden op zaterdagmorgen 1 oktober.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.