Fietsboxen Max Mobiel

Home / Blog / Fietsboxen Max Mobiel
Onlangs diende ik met vele zelfstandigen in de buurt van de Pijphoekstraat te Oostakker en de verantwoordelijken van het plaatselijke Ontmoetingscentrum vast te stellen dat er onverwachts fietsboxen van Max Mobiel geplaatst werden op vier parkeerplaatsen achter de kerk in een buurt die al te kampen heeft met een gebrek aan parkeerplaatsen.
Deze boxen die bij nazicht al een tijdje ongebruikt blijven en waar geen enkele fiets in opgeslagen wordt zouden al een tijdje geleden moeten opgehaald worden door de diensten van Max Mobiel zoals beloofd aan de verantwoordelijken van het Ontmoetingscentrum maar voorlopig blijven ze daar nu al een tijdje ongebruikt staan tot ergernis van de buurt.

In mijn hoedanigheid van Gemeenteraadslid stuurde ik trouwens hieromtrent een mail aan Max Mobiel op 24 oktober laatsleden om opheldering te bekomen ter zake maar deze bleef tot op heden onbeantwoord.

Concreet wens ik U dan ook vriendelijk verzoeken om deze situatie aan te kaarten bij Max Mobiel en na te gaan wanneer deze boxen effectief zullen verwijderd worden op de bewuste parkeerplaatsen of verplaatst worden naar een meer geschikte plaats in de buurt.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Max Mobiel plaatste eind 2009 in het kader van Civitas verschillende fietskluizen op een aantal parkings in de rand van de stad.

Deze waren allemaal verhuurd, behalve deze die oorspronkelijk aan The Loop stonden. Omdat daar op korte termijn, geen verbetering in kwam, besloot men deze kluizen te voorzien op een andere locatie. Tegemoet komend aan de vraag van vzw Vegho werden 5 kluizen voorzien in Oostakker.

Het objectief van deze fietskluizen in Oostakker is om een schakel te vormen tussen het openbaar vervoer (de bus) en de Gentse Haven. Een “Bus en Bike” dus. Het havengebied is op vlak van openbaar vervoer niet bijzonder goed ontsloten. De meeste buslijnen in de richting van de haven eindigen in Oostakkerdorp. Deze halte wordt echter goed en frequent bediend. Vanuit Oostakker is er ook een goede en veilige fietsverbinding richting Skaldenpark.

Een oorspronkelijk voorstel om de fietskluis op de verharding achter het schuilhuisje van de bushalte te plaatsen, werd niet weerhouden. De redenen hiervoor zijn dat het niet wenselijk is om met bijkomende infrastructuur te voorzien in de groenzone, het historisch dorpsgezicht en noodzakelijke dure grondwerken. Als alternatief werd de huidige locatie gekozen. Begin september 2011 werden de 5 kluizen geplaatst op een oppervlakte van 3 auto-parkeerplaatsen. Hiertoe werd een vergunning Inname Openbaar Domein verleend.

Aan de diensten is gevraagd om deze fietskluizen meer optimaal te positioneren en ze compacter op te stellen op maximaal 2 autoparkeerplaatsen. Het is correct dat deze fietskluizen tot op heden niet gebruikt worden. Echter wenst men deze kluizen niet meteen te verwijderen en wacht men deze proefperiode verder af (in principe tot eind 2012) om een evaluatie op te maken.

Ondertussen promoot vzw Vegho en Max Mobiel deze fietskluizen verder bij bedrijven en werknemers van de haven. Men blijft zoeken naar alternatieve plaatsen.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

 

Carl De Decker: Misschien is het een idee om de boxen op het marktplein te plaatsten. Mensen weten vaak niet dat er een box is achter de kerk. Het zou ook voor Max Mobiel een betere uitstraling zijn.

Schepen De Regge: Dit zal men moeten bekijken. Het plein wordt vaak ook gebruikt voor andere activiteiten.