Mobiele tandartsenpraktijk

Home / Blog / Mobiele tandartsenpraktijk

Vermits heel wat senioren hun gebit jammer genoeg verwaarlozen heeft het UZGent het project ‘Gerodent’ opgestart waarbij een mobiele tandartsenpraktijk de senioren in woonzorgcentra ‘aan huis’ bezoekt met aan boord een tandarts, een assistent en alle nodige tandheelkundige apparatuur.

Dit is een goed initiatief vanuit het UZGent die inpikt op de groeiende vergrijzing en het feit dat heel wat ouderen vaak niet meer bij de tandarts raken. Heel wat zorgzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen tekenden reeds in op dit project en verbinden er zich toe om de mondgezondheid van hun bewoners preventief en curatief te verbeteren.

Concreet wens ik dan ook te vragen of de OCMW-Voorzitter kan meedelen of er reeds woonzorgcentra van het OCMW Gent deelnemen aan dit project van het UZGent en of hij bereid is te onderzoeken of deze mobiele tandartsenpraktijk kan ingevoerd worden in alle centra?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Het woonzorgcentra De Vijvers werkt op het vlak van tandheelkundig onderzoek bij senioren, reeds jaren samen met het UZ Gent aan de onderzoeksfase van dit project.

Hierbij gaat het voornamelijk om de tandhygiëne bij senioren. Het handhaven van een goede mondgezondheid is belangrijk voor de algemene gezondheid en heeft een positieve invloed op de levenskwaliteit.

Heden wordt reeds de tandhygiëne van de senioren op frequente basis onderzocht door een UZ-team dat ter plaatse komt. Kleine problemen aan het vals gebit worden ter plaatse hersteld of het gebit wordt meegenomen voor herstelling. Voor het trekken van een tand moet de senior zich echter nog steeds naar het UZ verplaatsen.

Op 28 januari 2011 is een overleg gepland met alle woonzorgcentra van het OCMW Gent en de verantwoordelijke van het Gerodent-project, de heer Luc De Visschere van het UZ Gent.

Om goed voorbereid te kunnen instappen in dit project moet eerst het mondzorgprotocol geïmplementeerd worden en procedures opgenomen worden in het kwaliteitshandboek.

Het mondzorgprotocol heeft als doel de mondzorg te integreren in de dagelijkse zorg van de bewoners. Per instelling moeten dan ook zorgverleners opgeleid worden in het inschatten van de mondgezondheid en het uitvoeren van een goede mondverzorging.

Dit protocol moet de toegankelijkheid tot tandheelkundige verzorging voor ouderen in de zorginstellingen verhogen. Pas dan kan overgegaan worden op de tandhygiëne, -controle en -opvolgingsprocedure. Het opmaken van deze procedures is voorzien in het najaar 2011 zodat eind 2011 alles in gereedheid is gebracht om volwaardig in het project in te stappen.

Geert Versnick
Schepen van Intercommunales en voorzitter OCMW

One thought on “Mobiele tandartsenpraktijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.