Track zet Gent op de culturele wereldkaart

Home / Blog / Track zet Gent op de culturele wereldkaart

Gent is steeds een stad geweest van kennis en cultuur. Denk maar aan Lieven Bauwens of de gebroeders Van Eyck.  Ze brachten de stad steeds op het voorplan en zorgden voor groei en welvaart.
In 1986 presenteerde het Museum voor Hedendaagse Kunst met Chambres d’Amis voor het eerst kunst buiten de museummuren in private burgerhuizen. In 2000 met Over The Edges werd opnieuw kunst getoond nu op grotere schaal in het openbaar in de historische Gentse binnenstad. Na de burgerhuizen en het stadscentrum strekt het parcours van de grote zomertentoonstelling TRACK zich nu uit over de hele stad van Gent Dampoort tot Gent Sint-Pieters.

Via een veertigtal kunstenaars in zes clustergebieden, krijg je de kans om de stad opnieuw te ontdekken en te genieten of je te laten verrassen door kunst in de openbare ruimte.  In het miljoenenkwartier maar ook in de historische kuip van Gent of in de volkswijken, die stil getuigen van een rijk industrieel verleden. Steeds weerspiegelen de kunstwerken de hedendaagse stedelijke realiteit en de grote vragen die de wereld beroeren. Zo roept de favela of sloppenwijk die Tadashi Kawamata neerzet aan Gent Dampoort vragen op rond de economische crisis, migratie en vluchtelingen. Confronteren de monumentale bustes van Michaël Borremans je met de zin van het leven, de vergankelijkheid van ons bestaan en de toekomst. Stellen de museagraven in het Citadelpark van Leo Copers de vraag of de kunst de wereld kan redden.

Het brengt mij tot de vraag waarheen met Gent? En meer in dit verband welke toekomst hebben wij voor ogen met het Citadelpark? Iedereen is het erover eens dat het park dringend een grondige facelift nodig heeft bijna 100 jaar na de Wereldtentoonstelling van 1913. Deze buurt ligt mij als voormalig bewoner nauw aan het hart en ik kwam onder meer tussen in de gemeenteraad voor het herstellen van de prachtige kiosk (meer info). Het Citadelpark biedt ontegensprekelijk tal van mogelijkheden en zou een oase van rust kunnen zijn in een culturele omgeving. Met mijn goede vriend en bevoegde schepen Christophe Peeters draag ik hiertoe mijn steentje bij en werken we aan een masterplan om dit park in al zijn schoonheid te laten stralen. Waarom geen echt groen park voor de buurtbewoners, maar ook voor alle Gentenaars, met minder beton, een nieuw ecologisch en duurzaam SMAK, dat plaats biedt aan de rijke collectie die nu noodgedwongen in de depots rust en waar kennis, sport en cultuur elkaar de hand reiken. Ik weet het, dit is een project op lange termijn.

Wie niet droomt, zal nooit kunnen genieten van een prachtig eindresultaat.

Op www.track.be vind je alle info over de kunstenaars, het parcours en leuke tips om Gent te ontdekken.