Return Stad Gent Promotiepool Vlaamse Kunststeden

Home / Blog / Return Stad Gent Promotiepool Vlaamse Kunststeden

Sinds 2001 storten de Vlaamse kunststeden, provincies en Toerisme Vlaanderen jaarlijks een bijdrage in de promotiepool Vlaamse Kunststeden met het oog op het vergroten van de promotionele mogelijkheden.

Het bedrag voorzien voor 2010 vanuit de Stad Gent is € 42.500 en kadert binnen de doelstelling om Gent te promoten als toeristische bestemming.

Concreet wens ik dan ook te vragen wat de promotionele return is voor de stad Gent voor dit bedrag en of er reeds een kritische analyse is gebeurd vanuit de Stad van deze Promotiepool met punten tot aanpassing/verbetering?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Er wordt niet letterlijk geld in een pool gestort. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Toerisme Vlaanderen, de Stad en vroeger de provincie. De provincie Oost-Vlaanderen heeft voor 2011 geen budget meer voorzien.

Het bedrag van 42.000 euro, exclusief BTW werd besteed aan promotie in Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk, elk 12.500 euro en 5.000 euro aan Spanje.

Het collegebesluit is genomen, nadat de gemeenteraad vroeger de delegatie heeft verleend aan het college, om deze bedragen elk jaar toe te kennen en deze overeenkomsten af te sluiten. Dat geld dient voor extra campagnes, het gaat niet over het reguliere promotiewerk dat Toerisme Vlaanderen in ieder geval doet en dit wordt uitgedokterd door hen zelf. Het gaat over extra campagnes waarover overleg is tussen de buitenlandkantoren en de stad. Deze bedragen zijn van bijzonder groot belang omdat de stad daardoor een echte dialoog met die buitenlandkantoren heeft opgestart. Dat is voor de Stad de voornaamste return.

Het is moeilijk te berekenen wat de concrete return is voor een promotieactie. De verhouding met het buitenlandkantoor Engeland is zeer goed. De stad Gent kent deze mensen zeer goed en zij hebben goede contacten met de pers. Wanneer de stad buitenlandse journalisten uitnodigt, is dat vaak op aanraden van het buitenlandkantoor Engeland.

Het bedrag om promotie te voeren is niet hoog, daarom gaat het vooral over gerichte campagnes die inzetten op awareness en imago – versterkende campagnes en die worden gevoerd rond bv. tentoonstellingen die op de Britse markt interessant kunnen zijn. Er wordt dan een extra advertentie geplaatst of er worden gerichte contacten gelegd met kantoren. Bijvoorbeeld voor TRACK zijn er in Duitsland contacten gelegd met een specialist in cultuurreizen hedendaagse kunst. Door het feit dat dit jaarlijks door een marketingteam van de kunststeden wordt opgevolgd, is er bijna voortdurend een kritische analyse.

Voor dit jaar wordt er iets meer budget verleend aan Spanje omdat er geen vaste bedragen per buitenlandkantoor kan worden gegeven. Ik hecht veel belang aan dit initiatief omdat het de contacten met de buitenlandkantoren versterkt.

Lieven Decaluwe
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.