Onderhoud wandelpad ‘Gebroeders Jacobspad’ te Oostakker

Home / Blog / Onderhoud wandelpad ‘Gebroeders Jacobspad’ te Oostakker
Het Gebroeders Jacobspad te Oostakker loopt van de Leonie Rammelstraat naar de Elise Grandprezstraat. Heel wat buurtbewoners wisten mij te melden dat de aanpalende beek overwoekerd is met onkruid en slecht onderhouden is.
Bij nazicht ter plaatse kon ik vaststellen dat dit inderdaad het geval is en op sommige plaatsen het onkruid welig tiert tot soms 2 meter hoog en op andere plaatsen nog nauwelijks doorgang biedt. U zal begrijpen dat dit niet alleen geen fraai uitzicht is voor de buurtbewoners en de bezoekers maar bovendien gevaarlijk is voor kleine kinderen die er spelen of met de fiets passeren door de talrijk aanwezige netels. De vrees bestaat bovendien dat dit kan aanleiding geven tot sluikstorten en/of de aanwezigheid van ongedierte.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of de bevoegde stadsdiensten dit euvel op korte termijn kunnen verhelpen en dit vervolgens op regelmatige basis kunnen onderhouden zodat alle buurtbewoners in veiligheid kunnen genieten van dit unieke pad.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

De Milieudienst en de Dienst Milieutoezicht laten mij weten dat MATEXI nv de eigenaar is van dit wandelpad. De Dienst Milieutoezicht heeft naar aanleiding van uw schriftelijke vraag MATEXI een aanmaning gestuurd met de melding dat zij tot 12 december a.s. de tijd hebben om het onkruid te verwijderen.

Klachten met betrekking tot onkruid kunnen steeds gemeld worden bij de Dienst Milieutoezicht, de Groendienst of de Gemeenschapswacht.

De stedelijke Werkgroep Onkruid heeft ervoor gezorgd dat alle openbaar domein waarvoor Stad Gent verantwoordelijk is duidelijk in kaart werd gebracht (geoloket/GIS-toepassing) en dat alle delen van het grondgebied werden toegewezen aan de diverse diensten. Meldingen die betrekking hebben op deze locaties worden op die manier snel opgevolgd door de bevoegde diensten.

Meldingen die betrekking hebben op privaat domein worden opgevolgd door de Dienst Milieutoezicht. De eigenaars van deze percelen worden door de Dienst Milieutoezicht aangemaand de nodige stappen te ondernemen om het onkruid te verwijderen.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen