Geluidsberm R4 Drongen

Home / Blog / Geluidsberm R4 Drongen
Geluidsberm R4 Drongen

In de Commisie Openbare werken van 8 november 2010 stelde ik de bevoegde schepen reeds een vraag over de geluidsberm te Drongen.De bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat vragen reeds jaren om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken.

Het terugdringen van deze overlast is in het belang van en op vraag van alle bewoners, alsook opportuun voor het milieu en de algemene gezondheid. Na vele acties van het wijkcomité en verschillende petities, werd een aanvankelijk resistente geluidsberm in zand opgericht die tijdelijk haar nut bewees.

Het antwoord van de bevoegde schepen was toen dat de (onderhouds)werken aan de geluidsberm vallen onder AWV en bevestigde toen uitdrukkelijk dat na overleg met AWV de nodige herstellingen prioritair zouden aangepakt worden.

Verontruste buurtbewoners wisten mij te melden dat de toestand zovele jaren later nog  steeds dezelfde is en dat ze zich ernstige zorgen maken of er nog iets zal gebeuren ter zake.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of u bereid bent om vanuit de Stad het signaal te geven en in overleg te treden met AWV opdat het grondig herstel van deze geluidsberm of het installeren van definitieve en adequate geluidsschermen prioritair kan behandeld worden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Mijn diensten hebben n.a.v. uw vraag contact opgenomen met de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) en kregen volgend antwoord:

“AWV heeft inderdaad een tijd geleden gekeken om die berm te verhogen maar zijn toen vastgelopen op de gasleiding van Fluxys die daar tussen de voet van de geluidsberm en het fietspad ligt.

Een verhoging van de geluidsberm betekent in principe ook een verbreding van de geluidsberm in de richting van de gasleiding. Hierdoor zou dus een groter gewicht of grondpakket terecht komen boven de gasleiding;

Dergelijke werken kan AWV niet zonder toelating van Fluxys.

AWV zal hiervoor opnieuw contact opnemen met Fluxys.”

Ik zal dus op mijn volgend overleg met AWV polsen naar de voortgang in deze en of een herstel, verhoging en andere maatregel kan uitgewerkt worden i.f.v. het terugdringen van de geluidsoverlast door het wegverkeer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken